Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Bardejov

Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie JPÚ v k. ú. Mokroluh lokalita Areál PD (PDF, 278 kB)

Rozdeľovací plán JPU Nižná Polianka – lokalita „Hrady“ – doručenie verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Chmeľová, lokalita „Hriady-Cehoľňa“ - pozvánka (PDF, 123 kB)

Register pôvodného stavu JPÚ k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 826 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Lukov, lokalita Pod hôrkou - pozvánka (PDF, 290 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Mokroluh, lokalita "Areál PD" (PDF, 792 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 673 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Chmeľová, lokalitá Hriady - Cehoľňa (PDF, 723 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ k. ú. Lukov, lokalita Pod hôrkou (PDF, 716 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k. ú. Kľušov lokalita "Homolské" (PDF, 952 kB)

Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 754 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav obvodu PPÚ Buclovany (PDF, 720 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Lascov (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre PJPÚ k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 229 kB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Lukov, lokalita Pod hôrkou (PDF, 659 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 224 kB)

Oznámenie platnosti ZUNP JPU k.ú. Dlhá Lúka Lán (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Dubinné - lokalita "Sadky" (PDF, 1 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Kľušov - lokalita "Homolské" (PDF, 1 MB)

Nariadenie konania o začatí JPU v k.ú. Chmeľová (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie OÚ-BJ-PLO-2019/010508 MJ, zo dňa 27.9.2019 (PDF, 922 kB) Verejná vyhláška o vydaní predmetného rozhodnutia (PDF, 256 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Mokroluh, lokalita Areál PD (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka po zomrelom Ferdinandovi Seleckom (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka po zomrelom Zdenkovi Havranovi (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých úprav v k. ú. Lukov a k. ú. Venécia, lokalita Venécia (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Lenartov (PDF, 2 MB)

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za okres Bardejovhttp://www.mpsr.sk/ovn2018?f=bardejov

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za celé Slovenskohttp://www.mpsr.sk/ovn2018

  (PDF, 422 kB)