Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Panel verejnej participácie

Oznamy a informácie  |  Prevencia kriminality  |  Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri OÚ Žilina  |  Protikorupčná linka  |  Panel verejnej participácie pri tvorbe prípravy Stratégie prevencie kriminality v Žilinskom kraji na roky 2021-2028

PARTICIPATÍVNY PROCES  - posilňuje postavenie verejnosti, rozvíja aktívne občianstvo – posilňuje pocit, že občania patria  k určitej lokalite, obci, mestu, regiónu.

Prostredníctvom participácie je možné hlbšie porozumieť situácii v kraji, meste, okrese, obci s využitím rôznych pohľadov na vec samotnú. Nakoľko opatrenia, preventívne aktivity majú priamy dopad na občanov a viaceré zraniteľné  a znevýhodnené skupiny.

Participácia je príležitosťou pre každého stať sa aktívnym občanom obce, mesta, mestskej časti a kraja.

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028 (PDF, 480 kB)

 

Strategia prevencie kriminality a inej protispoločonskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028 - rozpracovanie na podmienky Žilinského kraja (PDF, 209 kB)

 

FÁZY PARTICIPATÍVNEHO PROCESU –„Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality v Žilinskom kraji  na roky 2021- 2028“ 

1. PRÍPRAVA

- zadefinovanie cieľa

- zainteresované skupiny

- časový harmonogram

- metódy  participácie

- proces hodnotenia

2. REALIZÁCIA – už sa realizuje

3. HODNOTENIE- pripravuje sa

Kontakt na koordinátora: TA.13G4@S1FTGRHTG4.SRYSUQG4@