Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Ponuka práce

 

Ponuka práce

7.7.2020

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5,  Partizánske prijme do pracovného pomer uučiteľa   odborných strojárskych predmetov

Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, PartizánskeTermín nástupu:1.9.2020Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:15.8.2020Rozsah úväzku:            100 %Platové náležitosti:plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Požiadavky na uchádzača
VzdelanieVzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovStupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na strojárstvo,  DPŠ výhodou
Kontaktné informácie
Adresa školyStredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, PartizánskeNámestie SNP 5958 01  Partizánskee-mail: spojskolape@spspart.sk
Kontaktná osobaŽelmíra Borošová, tel. 038/7479119

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - dejepis, slovenský jazyk a literatúraZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388
Informácie o pracovnom miesteMiesto výkonu práceZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388AprobáciaDejepis, Geografia, Slovenský jazyk a literatúraTermín nástupu1.9.2020Predpokladaný termín ukončenia výberového konania15.7.2020Rozsah úväzku zastupovanie počas rodičovskej dovolenkyPožiadavky na uchádzačaZnalosť práce s PC Office (Word, Excel), internet - pokročilýVzdelanieKvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.Ďalšie požiadavkyĎalšie požiadavky• bezúhonnosť,• zdravotná spôsobilosť,• ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:• žiadosť o prijatie do zamestnania,• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.07.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište, alebo na e-mailovú adresu: zsmsbrvniste@gmail.com. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.
Platové podmienky:Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.Kontaktné informácieAdresa školy alebo zariadeniaZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388Brvnište 38801812 Brvništezsmsbrvniste@gmail.com0424393282

Učiteľ/ka MŠMaterská škola, Brvnište 
Informácie o pracovnom miesteMiesto výkonu práceBrvnište 417, Elokované pracoviskoTermín nástupu1.9.2020Predpokladaný termín ukončenia výberového konania15.7.2020Rozsah úväzku100%
Požiadavky na uchádzačaVzdelanieKvalifikačné predpoklady pre predprimárne vzdelávanie:  úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.Ďalšie požiadavkyĎalšie požiadavky• bezúhonnosť,• zdravotná spôsobilosť,• ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:• žiadosť o prijatie do zamestnania,• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.07.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište, alebo na e-mailovú adresu: zsmsbrvniste@gmail.com. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.
Platové podmienky:Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.Kontaktné informácieAdresa školy alebo zariadeniaZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388 Brvnište 388018 12Brvništezsmsbrvniste@gmail.com0424393282

1.7.2020


Základná škola s materskou školou, Papradno 312 vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:  mzdová účtovníčka, personalistka
Počet voľných pracovných miest: 1
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: august 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
prax v požadovanom odbore,
počítačové znalosti: Word, Excel, personálne a mzdové programy (Vema).
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 17. 07. 2020 na adresu:
Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno alebo zs@zspapradno.edu.sk

30.6.2020

1.
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – matematika/informatika
Základná škola, Ul. Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Ulica kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
Aprobácia
Matematika/ Informatika
Termín nástupu
24.8.2020
 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2020
 Rozsah úväzku
100% (voľné pracovné miesto)
 Počet študentov školy
560
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Windows, MS Office, Internet, ASC agenda
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Ulica kpt. Nálepku 855
91501 Nové Mesto nad Váhom
zsnalnmnv@gmail.com
032/74618 12, 032/74618 11
Kontaktná osoba
Mgr. Želmíra Haláková
032/74618 14

2.
Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: špeciálny pedagóg
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Rudolfa Jašíka
             Obuvnícka 432/23
             958 01  Partizánske
Termín nástupu
01. september  2020
Termín  výberového konania
osobný pohovor podľa dohody
Rozsah úväzku
100% - zastupovanie počas  rodičovskej dovolenky
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpok.
- špeciálna pedagogika
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: anovcinova13@centrum.sk,
- priniesť osobne

Kontaktná osoba:
PaedDr. Dagmar Pučeková
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:
             038/7492802

 

3.
Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: školský psychológ
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Rudolfa Jašíka
             Obuvnícka 432/23
             958 01  Partizánske
Termín nástupu
01. september  2020
Termín  výberového konania
osobný pohovor podľa dohody
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpok.
- školská psychológia
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: anovcinova13@centrum.sk,
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
PaedDr. Dagmar Pučeková
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:
             038/7492802

4.
Základná škola , Šišov 74 prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020 učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou:  MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
Požiadavky na uchádzača:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia matematika, fyzika, informatika  (poprípade v kombinácii s inými predmetmi )
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, práca s PC (excel, word,..), samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Podmienky pracovného pomeru:
Pracovný pomer: na dobu určitú
Pracovný úväzok: plný/čiastočný
Nástup: 01.09. 2020
Platové podmienky:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 31. 07. 2020  na  adresu:
Základná škola Šišov
956 38 Šišov 74
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:  zssisov@gmail.com.
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 0907 482 569

5.
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín
Kategória voľného pracovného miesta:  psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2020 na dobu určitú zástup MD podľa zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
             Ponúknutý plat: platové rozpätie od 1064,50  -  1336,00 Eur ako základná zložka platu podľa              zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      
              Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,

6.
Od septembra 2020 bude v Základnej škole Školská 235/10 Považská Bystrica
voľné pracovné miesto:
vychovávateľka v školskom klube detí – požadované úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou – plný úväzok 25 hodín.
 Mgr. Soňa Kovárová, riaditeľka ZŠ

7.
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Aprobácia: Slovenský jazyk, Dejepis, Informatika

a) názov a adresa zamestnávateľa
    Základná škola s materskou školou
    Školská 219
    958 52  Žabokreky nad Nitrou
   e-mail: riaditelka.zsmszabokrekynn@gmail.com

b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória   
     odborných zamestnancov:
     učiteľ druhého stupňa základnej školy

c) kvalifikačné predpoklady
    v zmysle  zákona č.  138/2019 Z.z.

d) zoznam požadovaných dokladov
    žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní,  
    podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    nástup:   24. 8. 2020  
     
Ďalšie informácie: 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný    
pohovor.

• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 15.7.2020 na adresu:  CPPPaP , Kukučínova 473 , 911 01  Trenčín alebo  beata.palkova@cpppaptn.sk
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


 

25.6.2020

1.     Informácia o voľnom pracovnom miestevv zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001
kontakt: mobil: 0905830798, e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk
kategória a požiadavky na uchádzača:
- technicko-hospodársky zamestnanec (úplné stredné vzdelanie)
- kuchár (výučný list v odbore)
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001
- e-mailom na adresu: slavkajagrikova@azet.sk

2.
Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa telesnej a športovej výchovy.
 Miesto výkonu práce:
• Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské
 Náplň (druh) práce:
• Kategória: učiteľ
• Podkategória: učiteľ strednej školy
 Kvalifikačné požiadavky:
• VŠ II. stupňa – učiteľ pre telesnú a športovú výchovu
• bezúhonnosť
• zdravotná a duševná spôsobilosť
 Termín nástupu:
• 01/09/2020
 Druh pracovného pomeru:
• Pracovná zmluva
Rozsah úväzku:
• Plný úväzok
Požiadavky na uchádzača:
• Znalosť práce s PC: Internet, Word, Excel
 Platové podmienky:
• Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.
 Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu k nahliadnutiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu aprobácie, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na adresu školy, prípadne osobne na sekretariát školy.
Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.
 Kontaktné údaje: Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu:

Stredná odborná škola Pruské
Pruské 294
01852 Pruské
tel.číslo: 042/4492532
e-mail: info@sospruske.sk

3Základná škola, Vážska 399, Ladce prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 02.09.2020) učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie, v aprobácii matematika – fyzika, poprípade informatika .

Podmienky: kvalifikačné predpoklady podľa   zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: zs.ladce@zoznam.sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 042/4628 232, 0917 538 007.


18.6.2020

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01  Partizánske
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
                                         Aprobácia - Matematika 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola s materskou školou
             Veľká okružná 1089/19
             958 01  Partizánske
Termín nástupu
august  2020
Termín  výberového konania
3.7. 2020 
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.Zoznam požadovaných dokladov:

      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsvopar@gmail.com,
- priniesť osobne do 30.6.2020
Kontaktná osoba:
            Mgr. Juraj Guniš
               riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             0905505113

Suhlas so spracovaním osobných údajov
(RTF, 55 kB)
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01  Partizánske
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Voľné pracovné  miesto: vychovávateľka v ŠKD
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola s materskou školou
             Veľká okružná 1089/19
             958 01  Partizánske
Termín nástupu
august  2020
Termín  výberového konania
3.7.2020
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  /tlačivo na stránke školy/
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsvopar@gmail.com,
- priniesť osobne do 30.6.2020
Kontaktná osoba:
            Mgr. Juraj Guniš
               riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             0905505113

 Suhlas so spracovaním osobných údajov (RTF, 55 kB)

15.6.2020

Informácie o voľnom pracovnom mieste - Vychovávateľ
Miesto výkonu práce: Centrum voľného času Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom
Termín nástupu : 01.09.2020
Rozsah úväzku: 100% / zastupovanie/
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2016 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatí do zamestnania
Profesijný životopis
Podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť zaslať do 31.07.2020.
Emali: cvcdca@seznam.cz
Mobil: 0907710872

Obec Červený Kameň - Základná škola Červený Kameň 228 prijme do pracovného pomeru - učiteľa/učiteľku I. stupňa ZŠ
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) + anglický jazyk na I.stupni ZŠ
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 15 (málotriedna ZŠ)
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním vysokoškolské II. stupňa + anglický jazyk
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Znalosť práce s PC základné
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 138/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť

10.6.2020

Materská škola, Centrum II 72, 018 41 Dubnica nad Váhom  prijme do pracovného pomeru od 01.09.2020 na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na zastupovanie MD.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: materskaskolka@mail.t-com.sk do 22.06.2020.
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Na základe predložených žiadostí budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.   


1. Informácia o voľnom pracovnom mieste  v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa:     Obec Prečín, 018 15  Prečín č. 304
Kategória:  učiteľ/ka materskej školy
Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce:  Materská škola  Prečín  275
Pracovný pomer :  na dobu určitú / zastupovanie počas MD a RD/
Termín nástupu – 01.09.2020
Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
      -    doklady o vzdelaní – kópie
- súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi doručte  do  30.06.2020 do 14.00 hod.  niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Obec Prečín, 018 15  Prečín 304
- emailom na adresu: obecprecin@precin.eu
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
Daniela Beniaková
riaditeľka materskej školy
Telefonický kontakt:   042/4397034

2. Informácia o voľnom pracovnom mieste  v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa:     Obec Prečín, 018 15  Prečín č. 304
Informácie o pracovnom mieste:
Kumulované prac. miesto – vychovávateľka 0,5 úväzku                                       -           
                                 -  učiteľka základnej školy  0,5 úväzku
Miesto výkonu práce:  Základná škola  Prečín  106
Pracovný pomer :  na dobu určitú
Termín nástupu – 01.09.2020
Začiatok pracovného výkonu:   6.00 hod.
Koniec pracovného výkonu :     14.00 hod.
Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
      -    doklady o vzdelaní – kópie
- súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi doručte  do  30.06.2020 do 14.00 hod.  niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Obec Prečín, 018 15  Prečín 304
- emailom na adresu: obecprecin@precin.eu
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Tesková
riaditeľka základnej školy
Telefonický kontakt:   042/4397054

        

4.6.2020

Základná škola s materskou školou, Omšenie 629- prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020 učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova – informatika, fyzika...
Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia telesná výchova s ďalším predmetom (okrem BIO a SJL)
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, práca s PC (excel, word,..), samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Pracovný pomer: na dobu neurčitú (po dodržaní legislatívnych krokov)
Pracovný úväzok: 100%
Nástup: 01.09. 2020
Platové podmienky:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 15. 06. 2020  na  adresu: Základná škola s materskou školou, Omšenie 629, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:  alena.marcekova@gmail.com, alebo telefonicky na 032-6597238, 0911 747 317   

Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 hľadá učiteľa/ľku ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, 972 28 Valaská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
01.09.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.06.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
160
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky k prijímaciemu konaniu:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
972 28 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org

Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
0903 777 798

 

3.6.2020

Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica hľadá zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu (učiteľku pre predprimárne vzdelávanie)
Požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady,
- znalosť školskej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka,
- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť,
- znalosť práce s PC: Word, Excel,
- riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti,
- flexibilita a schopnosť pracovať samostatne, nápaditosť a tvorivosť,
- pozitívny a svedomitý prístup k práci,
- kladný a trpezlivý prístup k deťom.
Nástup: od 01.09.2020
Úväzok: 100 %
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu alebo e-mail školy do 24.6.2020.
adresa: Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica 5
e-mail: zspovtepla@gmail.com
tel.: 042/4381192, 0911225130

2.6.2020

1. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5,  Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa   obuvníckych a modelárskych predmetov

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2020
Rozsah úväzku:             100 %
Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru so zameraním na obuv, textil a plasty,  DPŠ výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
e-mail:  spojskolape@spspart.sk

Kontaktná osoba
Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112

2. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy  elektrotechnických  predmetov

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2020
Rozsah úväzku:  majster odbornej výchovy na plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stupeň vzdelania:  úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na elektrotechniku, DPŠ výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
e-mail:  spojskolape@spspart.sk

Kontaktná osoba
Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112

22.5.2020

SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín hľadá:

1. Majster odbornej výchovy : mechanik lietadiel – mechanika
Úväzok : plný
Dátum nástupu : 1.9.2020
Požiadavky :
• vyučený v odbore, maturitné vysvedčenie, záujem pracovať s mládežou
• autorita, vedieť udržať disciplínu u žiakov
• pedagogická spôsobilosť
• platové podmienky podľa tabuliek platov pedagogických zamestnancov o dosiahnutej kvalifikácii a započítanej praxe
Žiadosti a životopis zasielajte najneskôr do 30.6.2020 na adresu : riaditel.soslt@gmail.com

2. Majster odbornej výchovy : autoopravár mechanik
Úväzok : plný
Dátum nástupu : 1.9.2020
Požiadavky :
• vyučený v odbore, maturitné vysvedčenie, záujem pracovať s mládežou
• autorita, vedieť udržať disciplínu u žiakov
• pedagogická spôsobilosť
• platové podmienky podľa tabuliek platov pedagogických zamestnancov o dosiahnutej kvalifikácii a započítanej praxe
Žiadosti a životopis zasielajte najneskôr do 30.6.2020 na adresu : riaditel.soslt@gmail.com


3. Majster odbornej výchovy : elektro
Úväzok : plný
Dátum nástupu : 1.9.2020
Požiadavky :
• vyučený v odbore, maturitné vysvedčenie, záujem pracovať s mládežou
• autorita, vedieť udržať disciplínu u žiakov
• pedagogická spôsobilosť
• platové podmienky podľa tabuliek platov pedagogických zamestnancov o dosiahnutej kvalifikácii a započítanej praxe
Žiadosti a životopis zasielajte najneskôr do 30.6.2020 na adresu : riaditel.soslt@gmail.com

4. Učiteľ odborných predmetov pre mechanikov lietadiel
Úväzok : plný
Dátum nástupu : 1.9.2020
Požiadavky :
• VŠ II. stupňa s aprobáciou leteckých predmetov
• autorita, vedieť udržať disciplínu u žiakov
• pedagogická spôsobilosť
• platové podmienky podľa tabuliek platov pedagogických zamestnancov o dosiahnutej kvalifikácii a započítanej praxe
Žiadosti a životopis zasielajte najneskôr do 30.6.2020 na adresu : riaditel.soslt@gmail.com

 

22.5.2020

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných  elektrotechnických  predmetov

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2020
Rozsah úväzku:  učiteľ na plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2008 Z. z.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektrotechnickej  fakulty), DPŠ

Ďalšie požiadavky
Uprednostnení budú uchádzači so znalosťou  programovania PLC a iných  programovacích  jazykov,
AutoCAD, kresliacich elektrotechnických  programov, držitelia  oprávnenia o spôsobilosti v elektrotechnike   § 23 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

e-mail:  spojskolape@spspart.sk

Kontaktná osoba
Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112


 

18.5.2020

Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020 učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie (s aprobáciou matematika – chémia).
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Základná škola, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica alebo mailom na: zsjk@zsjk.sk<mailto:zsjk@zsjk.sk>
Ďalšie informácie telefonicky na tel.č. 042/4433642, mobil: 0911 410421

12.5.2020

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište prijme do pracovného pomeru (zástup počas rodičovskej dovolenky) kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou náboženská výchova s nástupom od 01. 09. 2020.
 Požiadavky na zamestnanca:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia náboženská výchova
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• práca s PC (excel, word, )
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Pracovný pomer: na dobu určitú (zástup počas RD)
Pracovný úväzok: čiastočný
Nástup: 01.09. 2020
Platové podmienky:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
• plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
• predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• predloženie profesijného životopisu,
• predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 15. 06. 2020  na  adresu: Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 01812 Brvnište, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:  zsmsbrvniste@gmail.com
Vybratí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky po spracovaní žiadostí. Ďakujeme za pochopenie.

 

11.5.2020

1. Ponuka voľného pracovného miesta učiteľ prvého stupňa základnej školy + anglický jazyk

a) názov a adresa zamestnávateľa Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 
b) príslušná kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ prvého stupňa základnej školy + anglický jazyk
c) kvalifikačné predpoklady
vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
d) zoznam požadovaných dokladov
žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. (kópia, sken)
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    nástup:  od 1. 9. 2020,   pracovný úväzok – plný, doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :

- poštou na adresu: Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
- e-mailom na adresu: zslehotapodvt@gmail.com
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


2. Ponuka voľného pracovného miesta učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou dejepis, občianska náuka

a) názov a adresa zamestnávateľa Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 
b) príslušná kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou dejepis, občianska náuka
c) kvalifikačné predpoklady
vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
d) zoznam požadovaných dokladov
 žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis, kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. (sken)
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    nástup:  od 1. 9. 2020,   pracovný úväzok – plný, doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :

- poštou na adresu: Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
- e-mailom na adresu: zslehotapodvt@gmail.com
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

28.4.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

V zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Na dolinách 27, 91105 Trenčín
kontakt: mobil: 0902 911 084
e-mail: tajomnik@zsdoltn.edu.sk
kategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie,
Iné :  trvalý pracovný pomer od 1. septembra 2020
        
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov. Nemecký jazyk vítaný.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Na dolinách 27, 91105 Trenčín
- e-mailom na adresu: tajomnik@zsdoltn.edu.sk
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

27.4.2020

Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová hľadá učiteľa/ľku materskej školy (PDF, 251 kB)

Pracovná ponuka ZŠ Trenčianske Stankovce (PDF, 599 kB)

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s anglickým jazykom alebo iným predmetom.
Pozícia: Učiteľ/učiteľka matematiky v kombinácii s anglickým jazykom alebo iným predmetom
Požiadavky: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od 24. augusta 2020
Úväzok: plný alebo čiastočný úväzok
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: mzizka@sgfuturum.sk
Ďalšie informácie o pracovnej ponuke môžete získať telefonicky na t.č.  0918 325 444

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku informatiky a informatických predmetov
Pozícia: Učiteľ/učiteľka informatiky a informatických predmetov
Požiadavky: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od 24. augusta 2020
Úväzok: plný alebo čiastočný úväzok
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: mzizka@sgfuturum.sk
Ďalšie informácie o pracovnej ponuke môžete získať telefonicky na t.č.  0918 325 444


 

22.4.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste
v zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001
kontakt: mobil: 0905830798, e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk
kategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001
- e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk

 


Pracovná ponuka učiteľ ZŠ II. stupeň, aprobácia RUJ/SJL ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce (PDF, 599 kB)

 

1. Voľné pracovné miesto: Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Aprobácia: Biológia, chémia

a) názov a adresa zamestnávateľa Základná škola s materskou školou, Školská 219, 958 52  Žabokreky nad Nitrou

   e-mail: riaditelka.zsmszabokrekynn@gmail.com
 
b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória   
     odborných zamestnancov:učiteľ druhého stupňa základnej školy

c) kvalifikačné predpoklady
    v zmysle  zákona č.  138/2019 Z.z.

d) zoznam požadovaných dokladov
    žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní,  
    podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    nástup:  od 1. 9. 2020,   pracovný úväzok - dočasne čiastočný, doba určitá

Ďalšie informácie: 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný    
pohovor.

 

3.  Voľné pracovné miesto: Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Aprobácia: MATEMATIKA,  FYZIKA

a) názov a adresa zamestnávateľa Základná škola s materskou školou, Školská 219, 958 52  Žabokreky nad Nitrou

   e-mail: riaditelka.zsmszabokrekynn@gmail.com
 
b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória   
     odborných zamestnancov:učiteľ druhého stupňa základnej školy

c) kvalifikačné predpoklady
    v zmysle  zákona č.  138/2019 Z.z.

d) zoznam požadovaných dokladov
    žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní,  
    podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    nástup:  od 1. 9. 2020,   pracovný úväzok - dočasne čiastočný, doba určitá

      Ďalšie informácie: 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný    
pohovor.

  

4.  Voľné pracovné miesto:Učiteľ materskej školy s prvou atestáciou

a) názov a adresa zamestnávateľa Základná škola s materskou školou, Školská 219, 958 52  Žabokreky nad Nitrou

   e-mail: riaditelka.zsmszabokrekynn@gmail.com
 
b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória   
     odborných zamestnancov: učiteľ materskej školy s prvou atestáciou

c) kvalifikačné predpoklady
    v zmysle  zákona č.  138/2019 Z.z.

d) zoznam požadovaných dokladov
    žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní,  
    podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.


e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    nástup:  od 1. 9. 2020,   plný úväzok , doba určitá počas zastupovania
     
Ďalšie informácie: 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný    
pohovor.

 

14.4.2020

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ elektrotechnických odborných predmetov.
Miesto výkonu práce:
• Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské
Náplň (druh) práce:
 Kategória: učiteľ
 Podkategória: učiteľ strednej školy
 Kvalifikačné požiadavky:
- VŠ II. stupňa elektrotechnického smeru,  DPŠ výhodou
- bezúhonnosť
- zdravotná a duševná spôsobilosť
Termín nástupu:
• 01/09/2020
Druh pracovného pomeru:
• Pracovná zmluva
Platové podmienky:
• Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu k nahliadnutiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu aprobácie, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na adresu školy, prípadne osobne na sekretariát školy.
Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.
Kontaktné údaje: Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu:
Stredná odborná škola Pruské
Pruské 294
01852 Pruské
alebo na e-mail: info@sospruske.sk

19.3.2020

Základná škola s materskou školou Školská 219, 958 52, Žabokreky nad Nitrou prijme  učiteľa materskej školy s prvou atestáciou (PDF, 204 kB)

18.2.2020

 
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk Základná škola s MŠ, Nová Bošáca
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Aprobácia Anglický jazyk
Termín nástupu 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.6.2020
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 76
Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC , Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76
91308 Nová Bošáca
www.zsnobosaca.edu.sk
0327780160, 092482305
Kontaktná osoba
Mgr. Buková Andrea
+421918103781


Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika, biológia, chémia Základná škola s MŠ, Nová Bošáca
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Aprobácia Matematika Biológia Chémia
Termín nástupu 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.6.2020
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 76
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76
91308 Nová Bošáca
www.zsnobosaca.edu.sk
0327780160, 092482305
Kontaktná osoba
Mgr. Buková Andrea
+421918103781

11.2.2020

Základná škola s materskou školou, Záriečie prijme školského špeciálneho pedagóga (PDF, 214 kB)

10.2.2020

Základná škola s materskou školou Motešice  hľadá učiteľa/učiteľku s aprobáciou MAT/FYZ alebo MAT/GEO.
Nástup od 1.9.2020.
Bližšie informácie na tel.čísle:  0903 988 890  alebo   riaditelka.zssmsmotesice@gmail.com .

5.2.2020

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného školského špeciálneho pedagóga
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: po podpise zmluvy na Národný projekt
Pracovný pomer: na dobu určitú,  24 mesiacov
Rozsah úväzku:  plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a podľa vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa   v odbore špeciálna pedagogika
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie doklad o nadobudnutom vzdelaní
Doklady je možné poslať e-mailom na adresu spojskolape@spspart.sk, poštou, resp. doniesť osobne na riaditeľstvo školy.
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
Kontaktná osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119
Partizánske 29.1.2020      Ing. Katarína Hartmannová     riaditeľka školy

Informácie o voľnom pracovnom mieste - Vychovávateľ
Miesto výkonu práce: ŠKD, Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, 916 12 Lubina č.1
Termín nástupu: ihneď
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy: 77
Požiadavky na uchádzača
 Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
 Bezúhonnosť
 Zdravotná spôsobilosť
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, 916 12 Lubina č.1, zslubina.edupage.sk
Mail: skola@zslubina.edu.sk
Telefón: 032/777 84 06, 0905 745 713
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Vrzalová, 0907 867 864

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín
Kategória voľného pracovného miesta:  psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. apríla 2020 na dobu určitú podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
             Ponúknutý plat: platové rozpätie od 1064,50  -  1336,00 Eur ako základná zložka platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      
              Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 18.2.2020 na adresu:  CPPPaP , Kukučínova 473 , 911 01  Trenčín alebo  beata.palkova@cpppaptn.sk
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany

Voľné pracovné  miesto: učiteľ MŠ – 1. atestácia 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu 6.  4.  2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 27. 3. 2020
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní, osvedčenie o 1. atestácií
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do 27.3.2020
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov  prijme na zastupovanie za rodičovskú dovolenku do pracovného pomeru od 1.3.2020 na plný úväzok  asistenta učiteľa
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov /pedagogická spôsobilosť/, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Kontakt: 042/4632458, 0905830798
e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 1/2020 Z.z. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk.

8.1.2020

Ponuka voľného pracovného miesta ekonóma v Základnej škole Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín  (PDF, 204 kB)

13.12.2019

Voľné miesto učiteľky MŠ T. Stankovce (PDF, 13 kB)

11.12.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste
v zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,
zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy,
kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk
kategória: učiteľka v materskej škole
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy.
2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo pre materské školy/predprimárne vzdelávanie.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:
- termín nástupu 08. 01. 2020,
- pracovná zmluva na dobu určitú,
- 100%-ný pracovný úväzok,
- hrubá mzda-od 711, 50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky prax.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 20. 12. 2019.

 

5.12.2019

 

Ponuka práce v materskej škole Pruské (PDF, 210 kB)

Informácie o pracovnom mieste - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - chémia, matematika, informatika , Základná škola s MŠ, Nová Bošáca (PDF, 132 kB)

Informácie o pracovnom mieste - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, Základná škola s MŠ, Nová Bošáca (PDF, 136 kB)

 

19.11.2019

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú (počas zastupovania rodičovskej dovolenky) vychovávateľa/vychovávateľku s predpokladaným nástupom 1. 1. 2020.
Požiadavky: splnenie predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o vzdelaní (kópia),
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte do 30. 11. 2019
- poštou na adresu: Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová,
- e-mailom: szsha@mail.t-com.sk,
- osobne.
Kontaktná osoba: PaedDr. Mária Trgiňová

18.11.2019

Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín prijme administratívno-sociálneho pracovníka
Miesto výkonu práce: Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
Termín nástupu : 01.01.2020
Požiadavky na uchádzača:  úplné stredné vzdelanie zamerané na sociálnu prácu a administratívnu prácu – zručnosti – počítače.
Zoznam požadovaných dokladov :
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópia- doklad o vzdelaní
-podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie:
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 30.11.2019 niektorým z týchto spôsobov:
-poštou na adresu : Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
-mailom na adresu : szsivp@stonline.sk
                                      Predmet : riaditeľka

14.11.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce príjme do pracovného pomeru v školskom roku   2019/2020 s nástupom od januára 2020 na zastupovanie počas MD: - pedagóga na 100% úväzok s aprobáciou slovenský jazyk/telesná a športová výchova.
Žiadosti zasielajte spolu s profesijným životopisom na adresu:
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce
e- mail: zs.ladce@zoznam.sk
telefón: 0917 538007

8.11.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok školského psychológa (PDF, 211 kB)

4.11.2019

Voľné pracovné miesto:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi
Voľné pracovné miesto: sociálny pedagóg
Miesto výkonu práce: CPPPaP  Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Termín nástupu: 1.1.2020
Požiadavky na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe sociálna pedagogika, alebo v študijnom  odbore pedagogika v študijnom  programe zameranom na sociálnu pedagogiku
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie:
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 30.11.2019  niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, 971  01 Prievidza
- mailom na adresu: riaditelka@cpppap-pd.sk

30.10.2019

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme upratovačku
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Termín nástupu
7.1.2020
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Upratovačka: upratovanie školských priestorov
Kvalifikačné predpoklady: minimálne základné vzdelanie
Požiadavky na zamestnanca školy:  zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, manuálne zručnosti.
Platové náležitosti: Plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 580,00 €
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe.
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť
Tel.: 038 / 7602852, 0901 918 463
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk najneskôr do 18.11.2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

 

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme účtovníčku.
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Termín nástupu
1.2.2020
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Všeobecný účtovník: komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend a rozpočtu školy
Znalosti: základné znalosti práce s počítačom, WORD, EXCEL, INTERNET  
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Požiadavky na zamestnanca školy: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.
Platové náležitosti: Plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 629,00 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe.
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť
Tel.: 038 / 7602852, 0901 918 463
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk najneskôr do 18.11.2019 (rozhodujúci je dátum

24.10.2019

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA POVAŽSKÁ BYSTRICA PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNOLÓGIA, ZÁKLADY ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNICKÉ MERANIA (PDF, 137 kB)

23.10.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste ŠKD Malonecpalská , Prievidza (PDF, 139 kB)

16.10.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2019/2020 s nástupom od 25. 11.2019 na zastupovanie počas MD:
- pedagóga na 100% úväzok s aprobáciou učiteľa slovenského jazyka a biológie
Žiadosti zasielajte spolu s profesijným životopisom na adresu:
Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 01864 Košeca
e- mail: zs-koseca@zskoseca.edu.sk
telefón: 0918299348

7.10.2019

Základná umelecká škola  Pivovarská 662/80   ponúka voľné pracovné miesta:

Učiteľ/-ky spevu
Miesto výkonu práce
• Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Termín nástupu
• 2. 9. 2019 – na dobu neurčitú
Predpokladaný termín uskutočnenia pracovného pohovoru
• hneď po doručení žiadosti o prijatie do zamestnania
Rozsah úväzku
• 10 hodín (43 %)
Vzdelanie
• vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium, odbor spev
Ďalšie požiadavky
Znalosť práce s PC
• užívateľská znalosť práce s počítačom, znalosť programu I-zuš výhodou

Učiteľ/-ky hry na klavíri, keyboarde, korepetície
Miesto výkonu práce
• Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Termín nástupu
• 1. 1. 2019 – na dobu neurčitú
Predpokladaný termín uskutočnenia pracovného pohovoru
• hneď po doručení žiadosti o prijatie do zamestnania
Rozsah úväzku
• 23 hodín (100%)
Vzdelanie
• vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium, odbor hra na klavíri
• alebo študent VŠ alebo konzervatória, optimálne v poslednom ročníku
Ďalšie požiadavky
Znalosť práce s PC
• užívateľská znalosť práce s počítačom, znalosť programu I-zuš výhodou

Učiteľ/-ka tanečného odboru
Miesto výkonu práce
• Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Termín nástupu
• 1. 1. 2019 – na dobu neurčitú
Predpokladaný termín uskutočnenia pracovného pohovoru
• hneď po doručení žiadosti o prijatie do zamestnania
Rozsah úväzku
• 17 hodín
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
• vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium
• alebo študent VŠ alebo konzervatória, optimálne v poslednom ročníku
Ďalšie požiadavky
Znalosť práce s PC
• užívateľská znalosť práce s počítačom, znalosť programu I-zuš výhodou

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie
• životopis
V prípade záujmu prosíme zaslať spomínané doklady (poštou alebo mailom) na riaditeľstvo ZUŠ Ilava. O termíne pracovného pohovoru budete informovaný riaditeľkou ZUŠ Ilava Mgr. Ingrid Viskupovou
Kontaktné údaje:
Základná umelecká škola                             
Pivovarská 662/80                                          
019 01 Ilava
042 / 44 654 46
zusil@verejne.org
Mgr. Ingrid Viskupová
0948 389 122

4.10.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste  Obec Prečín, 018 15  Prečín č. 304 učiteľ/ka materskej školy (PDF, 138 kB)

1.10.2019

Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: školský psychológ
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu - ihneď
Rozsah úväzku - 50%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Zoznam požadovaných dokladov:
-    žiadosť o prijatie do zamestnania
-    profesijný životopis
-    kópia -  doklad o vzdelaní
-    podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsnadpe@gmail.com,
- priniesť osobne
Kontaktná osoba: PedDr. Jana Somogyiová, riaditeľka školy
                 Erika Dovalová, personálne odd.
Telefonický kontakt: 038/7492457

20.9.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce  prijme  vychovávateľa/ku v ŠKD.
Informácie o pracovnom mieste: 
Termín nástupu - ihneď
Rozsah úväzku – 15 hod. týždenne (60%)
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky o kvalifikačných predpokladov - vychovávateľstvo
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
      -    kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie:
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce
- emailom na adresu: zs.ladce@zoznam.sk
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
Mgr. Bronislava Majtánová
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:   0917 538007

18.9.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste  v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,  Prievidza
zastúpená:  RNDr. Ľubomírou Holíkovou, riaditeľkou školy
Kontakt:     Telefón:  046/5488056           E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com                                                            
Kategória:  učiteľ/ka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
- v učiteľskom študijnom programe v odbore predškolská a elementárna pedagogika
- v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
- Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:
- termín nástupu 1. 10. 2019,
- pracovná zmluva na dobu určitú, 100 %-ný pracovný úväzok,
- pracovná doba  podľa rozpisu služieb v čase od 6,00 h. do 16,30 h.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy
alebo emailom do 24. 9. 2019. 

3.9.2019

Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 ponúka voľnú pracovnú pozíciu: Učiteľ primárneho vzdelávania
Úväzok: plný
Nástup: ihneď
Podmienky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Kontakt:
Mgr. Monika Rochová
Referent pre rozpočet a financovanie
ZŠ s MŠ, Omšenie 629
IČO: 36125954
+421326597238
Mail: ekonom@zsomsenie.edu.sk

30.8.2019

Základná škola s materskou školou, Zubák 192 príjme do pracovného pomeru v šk. roku 2019/2020 na  plný pracovný úväzok: Učiteľku do MŠ
Dátum nástupu : 18. 09. 2019
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom uchádzača  na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte                        do 12. 09. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou, Zubák  192,  020 64 Zubák.
email: skolazubak@seznam.cz, tel. kontakt: 042/46830 33, 0903 248 752

27.8.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov, prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok asistentku učiteľa  v šk.r.2019/2020

Požiadavky: pedagogické vzdelanie (minimálne stredoškolské), bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy 5. alebo 6. podľa získaného vzdelania.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte čím skôr na adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk

Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217

26.8.2019

 Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborného predmetu biochémia
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2019
Rozsah úväzku:  učiteľ na skrátený úväzok 2 hodiny týždenne
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta), DPŠ
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

e-mail:  spojskolape@spspart.sk

Kontaktná osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

 

23.8.2019

ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie SJL  - NEJ
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu
26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23. 8. 2019
Rozsah úväzku
50%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do23.8.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

 

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01  Partizánske prijme  vychovávateľa/ku v ŠKDInformácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Rudolfa Jašíka
             Obuvnícka 432/23
             958 01  Partizánske
Termín nástupu september  2019
Termín  výberového konania
osobný pohovor podľa dohody
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 1382019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky o kvalifikačných predpokladov - vychovávateľstvo
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: anovcinova13@centrum.sk
- priniesť osobne do Základnej školy

Kontaktná osoba:
PaedDr. Dagmar Pučeková
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:   038/7492802

 

21.8.2019

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Námestie slobody 1657/13, Púchov  príjme do pracovného pomeru odborného zamestnanca – sociálneho pedagóga
Typ pracovného pomeru -  na plný úväzok počas zastupovania za MD

Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
Iné požiadavky:
- komunikačné schopnosti
- organizovanie a plánovanie práce
- zodpovednosť a samostatnosť
Plat - na základe stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov vo verejnom záujme
Dátum nástupu - od 1.9.2019
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventov, prax  v obore vítaná
Náplň (druh) práce – odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovanie poradenstva  najmä pre deti a mládež ohrozených sociálno-patologickými javmi. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania. Vykonáva sociálno – poradenskú prácu prvého kontaktu s klientom, vykonáva preventívne programy a prednáškovú činnosť na školách. Spolupracuje v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi
Iné výhody
– flexibilná pracovná doba
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- priestor pre kreativitu, nápady, návrhy a inovácie
Požadované doklady
- písomná žiadosť
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu zasielajte Vaše životopisy na e- mailovú adresu : info@poradnapuchov.sk
Alebo písomne na adresu: CPPPaP, Námestie slobody 1657/13, 020 01 Púchov

 

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou prijme do pracovného pomeru školského psychológa s nástupom od 01.09.2019.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa v odbore psychológia, pozícia vhodná pre absolventa. Kontakt: Mgr. Ivana Mikušová, 0907 814 845.

12.7.2019

Základná škola, Východná 9, Trenčín prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa matematiky s nástupom od 1.9.2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditel@zsvychodna.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle 0902 911 088.

 

ZŠ Školská 235/10 Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru od 01. 09. 2019 v  v zmysle § 11a zákona 390/2011 Z. z. :
učiteľka pre primárne vzdelávanie – plný úväzok (požadované vzdelanie – vysokoškolské 2. stupňa)
učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – čiastočný úväzok 10 hodín (požadované vzdelanie – vysokoškolské 2. stupňa CHE, INF)
Kontakt: 3zs@povazska-bystrica.sk

11.7.2019

Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou. Prijme do pracovného pomeru ekonómku.
Informácie o pracovnom mieste
Termín nástupu: 05.08.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (výhodu ekonomický smer, prax vítaná)
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s programom IVES, znalosť práce s Microsoft Office,  flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.07.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zskom@centrum.cz
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontaktné údaje:  Základná škola
  J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
  Mail: zskom@centrum.cz
  Telefón: +421/038 760 29 11

10.7.2019

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou biológia – geografia - chémia na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) s predpokladaným nástupom 2. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. . Koordinátor Zelenej školy.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou  Kočovce 380, 916 31 Kočovce alebo mailom na riaditel@zskocovce.sk. Kontakt 032/77 98 120, 0911 453 751.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1. august 2019. Vyhradzujeme si  právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.

 

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na zastupovanie počas MD s predpokladaným nástupom od 2. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou  Kočovce 380, 916 31 Kočovce alebo mailom na riaditel@zskocovce.sk. Kontakt 032/77 98 120, 0911 453 751.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1. august 2019. Vyhradzujeme si  právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.


Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou biológia – geografia - chémia na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) s predpokladaným nástupom 2. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. . Koordinátor Zelenej školy.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou  Kočovce 380, 916 31 Kočovce alebo mailom na riaditel@zskocovce.sk. Kontakt 032/77 98 120, 0911 453 751.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1. august 2019. Vyhradzujeme si  právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.

 

4.7.2019

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávacieho  predmetu ruský jazyk.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 12.7.2019
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na čiastočný úväzok (rozsah vyučovacej povinnosti 9 vyučovacích hodín týždenne)
Požiadavky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, záujem pracovať v tíme.
Požadované doklady:
-  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
-  profesijný životopis
-  doklady o dosiahnutom vzdelaní
Kontaktné údaje:
Požadované doklady zasielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov do 12.7.2019 na adresu:
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
alebo elektronicky na adresu: elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 038/7602852, 038/7603160, 0901 918 461, 0901918 464


Katolícka spojená škola oznamuje 4 voľné miesta: (PDF, 301 kB)

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01  Partizánske prijme špeciálneho pedagóga
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Rudolfa Jašíka
             Obuvnícka 432/23
             958 01  Partizánske
Termín nástupu
26. august  2019
Termín  výberového konania
osobný pohovor podľa dohody
Rozsah úväzku
100% - zastupovanie počas MD a rodičovskej dovolenky
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- špeciálna pedagogika
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: anovcinova13@centrum.sk,
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
PaedDr. Dagmar Pučeková
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:             038/7492802

27.6.2019

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ s nástupom  od 01. 09. 2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok 100 % na zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 09. 2019 do 31. 01. 2020.
Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 15. 07. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské
alebo mailom na  riaditel@zspruske.sk
Ďalšie
informácie telefonicky na t.č. 0915765303

Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou Prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta.
Informácie o pracovnom mieste
Kategória : pedagogický asistent
Podkategória : asistent učiteľa
Termín nástupu: 02.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (výhodou stredná pedagogická škola)
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.07.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zskom@centrum.cz
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontaktné údaje:   Základná škola
  J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
  Mail: zskom@centrum.cz
  Telefón: +421/038 760 29 11


26.6.2019

Súkromná základná škola FUTURUM príjme do zamestnania na plný úväzok učiteľa matematiky a fyziky s nástupom od 1.9.2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: skola@szsfuturum.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle 0905 905 297.

24.6.2019

Ponuka voľného pracovného miesta – učiteľa na odborné predmety elektrotechnika, základy elektroniky, automatizácia, agromechatronika
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2019
Rozsah úväzku: plný úväzok
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC: Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné a ďalšie požiadavky v zmysle zákona 317/2009 Z. z
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Stupeň vzdelania:     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru, DPŠ
Oblasť vzdelania:     elektrotechnika, strojníctvo, automatizácia
- Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
-Bezúhonnosť
-Ovládanie štátneho jazyka
-Prax v odbore vítaná
Kontaktné informácie
Adresa školy: Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294
www.sospruske.sk
tel.kontakt: 042/4492532, 0905434414
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Fedorová – riaditeľka školy
Ing. Ľubica Lašová – zast. riaditeľky

Základná škola Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín  príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka na plný úväzok
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov /anglický jazyk alebo primárne vzdelávanie + anglický jazyk/, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci.
Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Nástup: od 1. 9. 2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zs.dlhehony@stonline.sk  Ďalšie informácie telefonicky na t.č.: 0902 911 089

18.6.2019

Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 prijme na polovičný úväzok špeciálneho pedagóga od 01.09.2019.
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita, hra na hudobný nástroj /gitara alebo klávesy/, skúsenosť s vedením školského spev. zboru.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019
Úväzok: 22 vyučovacích hodín
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditel@svaugustin.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0911 811 368


13.6.2019

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa strojárskych predmetov
Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
• Elokované pracovisko ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Termín nástupu:
• 01.09.2019
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• učiteľ strojárskych predmetov
Požiadavky na zamestnanca:
• uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
• aprobácia: strojárske odborné predmety (ovládanie grafických systémov – SolidEdge, CNC programovanie, Heidenhein)
Platové náležitosti
• plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Kontakt:
Kontaktná osoba: Ing. Bernarda Begáňová, č.t. 042/4456221, 0901 918 301
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 20.06.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.


Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných predmetov elektro a informatiky

informácie o pracovnom mieste: SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 31.7.2019
Rozsah úväzku : učiteľ na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača :
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2008 Z.z.
Stupeň vzdelania : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa elektrotechnického smeru, DPŠ
Kontaktné informácie : riaditeľ.soslt@gmail.com  tel. 032 6565264


Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín prijme do pracovného pomeru  majstra odbornej výchovy so zameraním na elektrotechniku alebo avioniku
informácie o pracovnom mieste: SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 31.7.2019
Rozsah úväzku : majster na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača :
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2008 Z.z.
Stupeň vzdelania : vyučený v odbore elektrotechnika prípadne avionika, DPŠ
Kontaktné informácie : riaditeľ.soslt@gmail.com  tel. 032 6565264

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku slovenského jazyka a literatúry v kombinácii ideálne s anglickým jazykom alebo iným predmetom.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019
Úväzok: plný úväzok
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: mzizka@sgfuturum.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0918 325 444

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku telesnej a športovej výchovy na čiastočný úväzok.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019
Úväzok: 14 až 18 vyučovacích hodín
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: mzizka@sgfuturum.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0918 325 444


 

10.6.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica243/1, Košeca prijme na plný úväzok s nástupom ihneď  na pozíciu :
•  upratovačka
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy,  tel. č.0918299348,  email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk.


Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou Prijme do pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie.
Informácie o pracovnom mieste Kategória: učiteľ Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie Termín nástupu: 01.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020 Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Rozsah úväzku: 73,91 %
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.07.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zskom@centrum.cz
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktné údaje: Základná škola J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Mail: zskom@centrum.cz Telefón: +421/038 760 29 11

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 01.09.2019) na dobu určitú učiteľa/učiteľku pre nižšie sekundárne vzdelanie s aprobáciou telesná a športová výchova + slovenský jazyk/geografia.
Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditelstvo@zsdini.edu.sk
Bližšie informácie na tel. č.: 0910 88 64 62


Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 01.09.2019) na dobu určitú pomocnú kuchárku
.  


Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske                                                                                            
Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia - Matematika 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu august  2019
Termín  výberového konania 2. 7. 2019  o 9,00hod
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsnadpe@gmail.com,
- priniesť osobne do 2.7.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Jana Somogyiová
                 riaditeľka školy
Telefonický kontakt:  038/7492457                                                             Súhlas so spracovaním osobných údajov (RTF, 54 kB)


Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: vychovávateľka v ŠKD
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu august  2019
Termín  výberového konania 2. 7. 2019  o 9,00hod
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsnadpe@gmail.com,
- priniesť osobne do 2.7.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Jana Somogyiová
                 riaditeľka školy
Telefonický kontakt:  038/7492457

 

4.6.2019

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:  kuchár/-ka

Miesto výkonu:     Školská jedáleň SOŠ
Termín nástupu:    1. 9. 2019
Rozsah úväzku:     plný úväzok
Vzdelanie:         úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, výučný list
Požiadavky:         bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, zdravotný preukaz
Požadované doklady: žiadosť,  profesijný životopis, doklady o vzdelaní zaslať: 
na uvedenú adresu alebo na e-mail: info@sosotn.sk,
telefonický kontakt:  032/65097 17 

28.5.2019

CPPPaP Dubnica nad Váhom ponúka voľné pracovné miesto pre psychológa na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Nástup možný od septembra 2019.
Bližšie informácie poskytneme na tel.č.: 0903/ 428 540

27.5.2019

Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• učiteľ/ka anglického jazyka
• učiteľ/ka matematiky
• učiteľ/ka informatiky
• vvchovávateľ/ka v ŠKD
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet
Kvalifikačné predpoklady vyplývajú zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..
Základná zložka mzdy učiteľ: od 759 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) do 1329,50 € (pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Základná zložka mzdy vychovávateľ: od 612,50 € (začínajúci vychovávateľ) do 1329,50 € (vychovávateľ s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org

 

22.5.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica243/1, Košeca prijme na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2019 na pozíciu :
•  kuchár/ka
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár- čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy,  tel. č.0918299348,  email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk.

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o pracovnom mieste
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Aprobácia: telesná výchova, informatika
Termín nástupu: 01.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklad o vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.05.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zscidca@stonline.sk
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie informácie:
Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné údaje:  Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Centrum I 32
018 41 Dubnica nad Váhom
Mail: zscidca@stonline.sk
Telefón: +421/44 20 400

21.5.2019

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok pedagogického zamestnanca:
-učiteľ/ka slovenského jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka, nemeckého jazyka, dejepisu a s nástupom od 01.09.2019.

Podmienky:
• kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu:
                       ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377
                        913 05 Melčice- Lieskové
alebo elektronicky na adresu:
riaditel@zs-melcice.sk
Bližšie informácie na t.č. 032/6490327

20.5.2019


Základná škola s materskou školou, Valaská Belá prijme učiteľa/ku ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, Valaská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
046/5458115

 

15.5.2019

Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• učiteľ/ka 1. stupňa
• učiteľ/ka anglického jazyka
• učiteľ/ka fyziky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet
Kvalifikačné predpoklady vyplývajú zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..
Základná zložka mzdy: od 759 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) do 1329,50 € (pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org


Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• hlavný kuchár/ka
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár-čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Tarifný plat: 637 €, po ukončení skúšobnej doby osobný príplatok.
• pomocný kuchár/ka
Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Tarifný plat: 624 €.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org

13.5.2019

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom matematika, prednostne s informatikou, prípadne základmi techniky.
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.

 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom slovenský jazyk, občianska náuka.   
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.


Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom telesná výchova. Súčasťou školy je aj bazén, preto je vítaná znalosť metodiky na vedenie plaveckých výcvikov pre žiakov.
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.


Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru ekonómku pre PAM

Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.7.2019
Požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, znalosti a praktické skúsenosti so mzdami a personalistikou, znalosť práce s PC
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na zslehota@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda podľa platovej tabuľky je od 629,00 EUR mesačne.

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  anglického jazyka  s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Pracovný úväzok 100 %.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 20. 6. 2018  na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom,
alebo mailom na  sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

6.5.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 02.09.2019) učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelanie (do 1. ročníka).       
Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: zs.ladce@zoznam.sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 042/4628 232, 0917 538 007.

 

3.5.2019


Základná škola s materskou školou Motešice hľadá učiteľa/učiteľku matematiky, fyziky a nemčiny. Nástup od 1.9.2019.
Bližšie informácie na tel.čísle:  0903 988 890  alebo   riaditelka.zssmsmotesice@gmail.com
Ľubomíra Žáková
referent pre rozpočet a financovanie
ZŠ s MŠ Motešice, Motešice 77
913 26  Motešice
tel.kontakt: 0903899979
IČO: 36125920
DIČ: 2021609535


ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany hľadá učiteľa/ľku pre nižšie stredné vzdelávanie -aprobácia  Matematika 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu 26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 7. 6. 2019
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do 7.6.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

29.4.2019

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácií s informatikou prípadne geografiou s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324


Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324

 

ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie  ANJ  -  SJL 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu
26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15. 6. 2019
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
-       žiadosť o prijatie do zamestnania
-       profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do15.6.2019

Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

25.4.2019

Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky  s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 6. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, 018 53 Bolešov, alebo mailom na zsbolesov@zsbolesov.edu.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  0903205924

15.4.2019

Základná škola , Odborárska 1374 , Nové Mesto nad Váhom, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou prípadne informatikou s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 31. 5. 2019  na adresu:
Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
alebo mailom na zsodborarska@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.    
Riaditeľ školy  032/2853720
Ústredňa  032/2853721

11.4.2019

Základná škola , Odborárska 1374 , Nové Mesto nad Váhom Prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou prípadne informatikou s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 31. 5. 2019  na adresu:
Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
alebo mailom na zsodborarska@stonline.sk
Ďalšie
informácie telefonicky na t.č.    
Riaditeľ školy  032/2853720  Ústredňa  032/2853721

8.4.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok učiteľku pre primárne vzdelávanie v šk.r.2019/2020

Požiadavky: vzdelanie učiteľstvo pre  primárne vzdelávanie, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte
na adresu školy do 30.04.2019 : Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Kontakt
: 042/4631 339, 0907 779 217


Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru 2 učiteľov    odborných  elektrotechnických  predmetov
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2019
Rozsah úväzku:  učiteľ na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2008 Z. z.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektrotechnickej  fakulty), DPŠ
Ďalšie požiadavky
Uprednostnení budú uchádzači so znalosťou  programovania PLC a iných  programovacích  jazykov,
AutoCAD, kresliacich elektrotechnických  programov, držitelia  oprávnenia o spôsobilosti v elektrotechnike   § 23 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z.
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
e-mail:  spojskolape@spspart.sk
Kontaktná
osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

5.4.2019

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru údržbára - opravára

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, pracovisko – objekty SOŠ - areál ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Termín nástupu:
• 01.09.2019
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• oprava a údržba strojov (sústruh, frézovačka,..)
• samostatná práca na základe technickej dokumentácie, písomných a ústnych pokynov
• základné elektroinštalačné práce
• obsluha plynovej kotolne

Požiadavky na zamestnanca:
• Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
• platné osvedčenie - vyhláška 74/1996 Zb. §22
• platné osvedčenie na obsluhu plynovej kotolne
• Všeobecná spôsobilosť:
** analyzovanie a riešenie problémov
** manuálna zručnosť
** samostatnosť
Ďalšie požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci

Platové náležitosti
• plat bude určený v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Emilia Horňáková, č.t. 042/4456215, 0901 918 304
  
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 31.05.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

 

 

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a dejepisu

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
• Elokované pracovisko ÚVTOS Dubnica nad Váhom a Ilava

Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok

Termín nástupu:
• 01.09.2019

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• učiteľ anglického jazyka a dejepisu

Požiadavky na zamestnanca:
• uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
• aprobácia: anglický jazyk a literatúra - dejepis

Platové náležitosti
• plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kontakt:
Kontaktná osoba: RNDr. Anna Rothová, č.t. 042/4456221, 0901 918 302

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 15.06.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

 

 

1.3.2019

ZŠ v Trenčianskom Jastrabí prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou pre predmety matematika, fyzika, hudobná výchova, náboženská výchova pre školský rok 2019/2020.
Kontakt: zstj.riaditel@gmail.com ,  0908 720 148, 032 / 6595 285

 

ZŠ v Trenčianskom Jastrabí prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  pre 1. stupeň ZŠ pre školský rok 2019/2020.
Kontakt: zstj.riaditel@gmail.com ,  0908 720 148, 032 / 6595 285

 

21.3.2019

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2019 pedagogického zamestnanca: 
- učiteľa odborných predmetov v odbore elektrotechnika
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: spsdub@spsdub.sk 
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 22 43 kl. 15, 042 / 442 12 89

 

20.3.2019

Základná škola, Východná 9, Trenčín príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2018/2019 sociálneho pedagóga  – úväzok 100 %,na dobu určitú do 31.12 2019.

Nástup 01.04.2019.

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, motivačným listom  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

riaditel@zsvychodna.sk do 25.3.2019

19.3.2019

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru psychológa
Typ pracovného pomeru -  na plný úväzok
Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
Iné požiadavky
- komunikačné schopnosti
- organizovanie a plánovanie práce
- zodpovednosť a samostatnosť
 Plat - na základe stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov vo verejnom záujme
Dátum nástupu - od 1.5.2019
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventov
Náplň (druh) práce – psychologická diagnostika, poradenstvo a intervencia pre klientov CPPPaP od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie a ich rodinu. Spolupráca v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi. Vykonávanie preventívnych programov a prednášková činnosť na školách podľa požiadaviek.
Iné výhody –   flexibilná pracovná doba
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- priestor pre kreativitu, nápady, návrhy a inovácie
Požadované doklady
- písomná žiadosť
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade záujmu zasielajte Vaše životopisy na e-mailovú adresu: cpppappb@gmail.com alebo písomne na adresu CPPPaP, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica

 

15.3.2019

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  slovenského jazyka a literatúry  v kombinácii s etickou výchovou  s predpokladaným nástupom  od 1. 4.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok 100 % na zastupovanie počas materskej dovolenky. 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 28. 3. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom
alebo mailom na  sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

11.3.2019

Materská škola  Trenčianske Bohuslavice 255 prijme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie - zastupovanie MD - do 31.8.2019
Nástup - ihneď
Požiadavky - kvalifikačné požiadavky pre učiteľku materskej školy v súlade s Vyhl.č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kval.predpoklady a osobitné kval.požiadavky pre pedag.a odb.zamestnancov.
Kontakt: 032 778 22 97, mstrenc.bohuslavice@gmail.com

1.3.2019

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:
 
Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. 9. 2019
Požiadavky:
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
    - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
 
2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
    - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
    - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
    - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
    - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
    - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
    - znalosť príslušnej legislatívy
    - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
   
3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
    - profesijný životopis
    - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
 
POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.
Adresa školy:
ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
Školská ulica 369
018 52 Pruské

22.2.2019

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom prijme ihneď do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca: učiteľa anglického jazyka (PDF, 372 kB)

26.1.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) (PDF, 346 kB)

15.1.2019

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, prijme do zamestnania s nástupom od 1.3.2019 pedagogického zamestnanca:
- učiteľa odborných predmetov v odbore strojárstvo
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: spsdub@spsdub.sk
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 22 43 kl. 15, 042 / 442 12 89


Voľné pracovné miesto - školník/čka + obsluha plynovej kotolne ZŠ Brunovce (PDF, 57 kB)

4.1.2019

Katolícka škola Nemšová prijme školského psychológa (PDF, 183 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]