Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Prácu hľadá

21.8.2019

Uchádzam sa o pozíciu pedagogického zamestnanca v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika  mentálne postihnutých.
E-mail: ivanahillayova72@gmail.com

14.8.2019

Hľadám si prácu na TPP ako špeciálny pedagóg alebo učiteľ SJL, EST(VYV, INF) pre zákl. a stredné školy s viac ako 20 ročnou praxou. Kontakt 0903 486 212, mail: matat120376@gmail.com

12.8.2019

Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka na základnej alebo strednej škole.
Nástup od 01.09.2019 na plný prípadne aj na skrátený pracovný úväzok. 
Kontakt: kianickova.inka@gmail.com, t.č. 0905 832 031.

29.7.2019

Hľadám prácu učiteľky  1. stupňa ZŠ  s nástupom k  šk. roku 2019/2020 s možnosťou vyučovať anglický jazyk.  IL,TN.
Tel.kontakt: 0944988451
Mail:  anna45@post.sk]

26.7.2019

Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka na základnej alebo strednej škole.
Nástup od 01. 09. 2019 na plný,  prípadne aj na skrátený pracovný úväzok.
Kontakt: kianickova.inka@gmail.com , t. č. 0905 832 031.“

10.7.2019

Hľadám prácu ako učiteľka 2. stupňa ZŠ - predmety biológia, chémia, telesná výchova.
Nástup od 1.9. 2019. Aj na skrátený pracovný úväzok.
Kontakt jkjanka1@gmail.com, t.č. 0908 835 241

2.7.2019

Hľadám prácu ako UČITEĽKA v MŠ pre predprimárne vzdelávanie s nástupom k  šk. roku 2019/2020.
Mám viac ako 25 ročnú prax. Som kreatívna, šikovná zodpovedná.  Lokalita: TRENČÍN a celé okolie,  
tel.: 0907 890 122,  
mail: kentoya@azet.sk

18.6.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka OBN, ETV a EKO na SŠ, ZŠ. Mám dlhoročnú prax. Trenčín a okolie.
Odosielateľ: radka@bsn.sk
Tel. kontakt:0905798435

3.6.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie s kvalifikáciou vyučovať anglický jazyk na 1.stupni ZŠ.
Nástup od 1.9.2019. Okolie: DCA, IL, TN. Kontakt: 0949 528 878

30.5.2019

Hľadám prácu učiteľky ZŠ alebo SŠ v IL, TN, PB, PU, NM.
Vzdelanie VŠ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia história - katechetika,
nemecký jazyk - štátna jazyková skúška, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
anglický jazyk - certifikát, Kanadská jazyková škola v Trenčíne.
Kontakt: mobil: 0915 606 988, e-mail: miroslava.spackova@azet.sk

16.4.2019

Hľadám prácu na plný úväzok ako: špeciálny pedagóg v ZŠ, školský logopéd,učiteľ na 1. stupni ZŠ, učiteľ - vychovávateľ v špeciálnej ZŠ.
Mám niekoľkoročnú prax.
Lokality: Prievidza, prípadne okresy PE a BN.
Kontakt: yarod111@gmail.com

4.1.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky - informatiky na základnej alebo strednej škole v okrese BN a PE smerom na TO.
Mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - informatika. Absolvovala som program finančnej gramotnosti Viac ako peniaze a školských projektov eTwinning. Prax na stredných školách mám 2 roky a základných 3 roky. Tel. 0948 004 126. Nástup do práce nožný ihneď.
Kontakt: marianna.krajcova@zoznam.sk

 5.10.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka odborných ekonomických predmetov s 10-ročnou praxou.
Mám ukončené rozširujúce štúdium na vyučovanie predmetu administratíva a korešpondencia.
Kontakt: 0907 605 000

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]