Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Predmetové olympiády

Predmetové olympiády 2018 - 2019

Kalendar predmetovych olympiad v sk.roku 2018/2019  (PDF, 387 kB) 

Matematická olympiáda 

Postupujúci_KK_MO_Z9_2019 (PDF, 153 kB)                           18.2.2019

KK_MO_Z9_pozvánka_19 (PDF, 166 kB)                                 18.2.2019

Vysledkova listina z krajskeho kola MO Z9    (PDF, 121 kB)        26.3.2019

Fyzikálna olympiáda

Pozvanka do krajskeko kola FO - E (PDF, 164 kB)                    22.3.2019

Postupujuci do krajskeho kola FO -E (PDF, 106 kB)                  22.3.2019

Vysledkova listina z krajskeho kola FO - E   (PDF, 172 kB)                       29.4.2019

Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie 60. ročníka Fyzikálnej olympiády  (PDF, 223 kB)      27.5.2019

Chemická olympiáda

Pozvanka do krajskeho kola Chemickej olympiady D (PDF, 223 kB)    12.4.2019

Zoznam postupujúcich do krajského kola CHO D  (PDF, 395 kB)   9.4.2019

Vysledkova listina z krajskeho kola CHO D   (PDF, 417 kB)         30.4.2019  

Biologická olympiáda "E"

Pozvanka do krajskeho kola BiO E  (PDF, 167 kB)                29.4.2019

Zoznam postupujucich do krajskeho kola BiO E  (PDF, 813 kB)        30.4.2019

Výsledky KK BiO E , geologia, zoologia, botanika    (PDF, 309 kB)             10.5.2019

 Biologicka olympiada "C"

Zoznam postupujucich do krajskeho kola BiO C (PDF, 204 kB)     1.3.2019

Pozvánka do krajského kola biologickej olympiády "C"     (PDF, 169 kB)          5.3.2019

Vysledkove listiny z krajského kola BiO C: Teoreticko - praktická čast a  Projektová časť  (PDF, 240 kB)        22.3.2019

Geografická olympiáda

Výsledková_KK_GO_ZSaOG_E_19 (PDF, 219 kB)     15.4.2019

Výsledková_KK_GO_ZSaOG_F_19 (PDF, 301 kB)     15.4.2019

postupujuci_KK_GO_F_ZSaOG_19 (PDF, 282 kB)     18.3.2019

postupujuci_KK_GO_E_ZSaOG_19   (PDF, 202 kB)   18.3.2019

Pozvánka do krajského kola Geografickej olympiády pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií (kategórie E, F).  (PDF, 164 kB)       27.3.2019

Dejepisná olympiáda 

Pozvánka do krajského kola DO - C,D,E  (PDF, 166 kB)           27.2.2019

Postupujúci do krajského kola DO - C,D,E (PDF, 219 kB)         27.2.2019

Vysledkova listina z krajskeho kola DO - C (PDF, 220 kB)        22.3.2019

Vysledkova listina z krajskeho kola DO - D (PDF, 220 kB)        22.3.2019

Vysledkova listina z krajskeho kola DO - E  (PDF, 220 kB)       22.3.2019

Téma regionálnej časti  KK DO :
Témou regionálnej časti KK DO - dve výnimočné postavy našich dejín pochádzajúcich z nášho kraja: Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček.

Technická olympiáda

Pozvánka do krajského kola Technickej olympiády kategórie A,B pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. (PDF, 165 kB)   15.1.2019

Postupujúci do krajského kola TO A, B (PDF, 199 kB)                 29.1.2019t

Výsledková listina z KK TO - A (PDF, 333 kB)                             7.2.2019

Výsledková listina z KK TO - B (PDF, 250 kB)                             7.2.2019

 Pytagoriáda

Ostatné

Kalendár v šk. roku 2018/2019  (PDF, 277 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]