Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Putovný pohár prezidenta HaZZ - hasiči záchranári, Humenné, október 2015

V dňoch 8. - 9. októbra 2015 sa v areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom uskutočnil XII. ročník "Súťaže o putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov". Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev z krajských riaditeľstiev a záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru. Víťazom súťaže sa stalo družstvo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a tretie miesto obsadilo družstvo Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.

01 Nástup pred otvorením súťaže
02 Príhovor prezidenta HaZZ
03 Hasebný útok do podlažia lezeckého trenažéra
04 Zdvíhanie betónového panelu
05 Prekonávanie prekážok s použitím ADP
06 Prvá pomoc
07 Beh do cieľa
08 Príprava na výstup na lezecký trenažér
09 Výstup do 4. podlažia
10 Odpájanie nosidiel s figurínou z lanovky
11 Beh do cieľa
12 Víťazné družstvá