Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

RUSES okres Ilava

RUSES Ilava  (PDF, 17 MB)   /pdf, 16 MB / Regionálny územný systém ekologickej stability okresu

Návrh – Ilava (JPG, 2 MB) /jpg, 1,9 MB/

Negatívne – Ilava (JPG, 3 MB)  /jpg, 2,5 MB/

Pozitívne – Ilava (JPG, 2 MB)  /jpg, 1,9 MB/

SKŠ – Ilava  (TIF, 8 MB) /tif, 7,2 MB/