Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Žiline

 

pôsobnosť ŠA v Žiline

Štátny archív v Žiline
Archív Územná pôsobnosť archívu/okres
Štátny archív v Žiline Bytča, Žilina
Pracovisko Archív Čadca Čadca, Kysucké Nové Mesto
Pracovisko Archív Dolný Kubín Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Pracovisko Archív Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Pracovisko Archív Martin Martin, Turčianske Teplice
 

Dôležité odkazy

Služby pre verejnosť: Pondelok – Štvrtok od 8.00 – 15.30 hod.

Bádateľňa: Pondelok – Štvrtok od 8.00 – 14.30 hod.

V piatok je bádateľňa zatvorená.

 

Dôležité oznamy

Upozornenie

Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov alebo požiadala o informácie telefonicky.

Telefonické kontakty, ako aj ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy).

 Kontakty: tel. č.: 041 553 331

 e-mail: archiv.za@minv.sk

Osobné podania je možné realizovať výlučne  v podateľni archívu.

Organizačné opatrenia archívu na minimalizáciu dôsledkov ochorenia COVID-19 od 25.05.2020

 

1. Štúdium bude umožnené v bádateľniach archívov od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 14:30 hod.

2. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému (v podmienkach štátnych archívov ISEA). Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).

3. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju bádateľskú návštevu       v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy.

4. Podľa možností jednotlivých archívov sa obmedzuje počet bádateľov v bádateľni archívu tak, aby bolo možné dodržiavať odstupy medzi bádateľmi v zmysle opatrení    vo  vzdialenosti  minimálne  2  m.   Za  rozmiestnenie  bádateľov    v bádateľni archívu zodpovedá pracovník bádateľne.

 5. Maximálny denný počet žiadaniek na predloženie archívnych dokumentov nesmie  presiahnuť obmedzenú kapacitu bádateľne archívu v súlade s bodom 4.

 6. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).

 7. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto.

 8. V priestoroch bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci bádateľne.

 9. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.

 10. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

 11. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 12. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu.

 13. Archív zabezpečí pri východe z archívu (bádateľne) zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.