Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

06.05.2019

Zverejnenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava – južná kazeta“

Informácia pre verejnosť (PDF, 366 kB)

Rozsah hodnotenie (PDF, 486 kB)

10.5.2019

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Sihelné“

Informácia pre verejnosť (PDF, 375 kB)

Správa o hodnotení (PDF, 1 MB)

Prílohy (PDF, 205 kB)

Uvedené oznámenie so správou o hodnotení a konceptom je zverejnené aj na webe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-sihelne