Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

23.07.2020

Zverejnenie vydaného rozhodnutia „ Zariadenie na zber odpadov – výkupňa kovových odpadov“ – verejnou vyhláškou

Rozhodnutie (PDF, 689 kB)

24.08.2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2/2020 – ÚPN obce Zákamenné

Informácia pre verejnosť  (PDF, 216 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente  (PDF, 219 kB)

Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č.2/2020 – ÚPN obce Zákamenné“ je zverejnené aj na webe ministerstva životného prostredia   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-2020-upn-obce-zakamenne

08.09.2020

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti ,, Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.“

Informácia pre verejnosť (PDF, 235 kB)

Oznam (PDF, 1 MB)

Uvedené Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti ,, Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.“  je zverejnené aj na webe ministerstva životného prostredia   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhromazdovanie-odpadov-wamp-s-r-o-