Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. apríl 2020, piatok
 

Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

10.03.2020

 Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – Územný plán obce Oravská Polhora“

Informácia pre verejnosť (PDF, 217 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente (PDF, 185 kB)

Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemny-plan-obce-oravska-polhora

26.03.2020

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Betonáreň“

Informácia pre verejnosť (PDF, 220 kB)

Zámer (PDF, 5 MB)

Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren