Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

29.06.2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Krušetnica“

Informácia pre verejnosť (PDF, 216 kB)

Oznámenie o stretegickom dokumente (PDF, 224 kB)

23.07.2020

Zverejnenie vydaného rozhodnutia „ Zariadenie na zber odpadov – výkupňa kovových odpadov“ – verejnou vyhláškou

Rozhodnutie (PDF, 689 kB)