Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2019, utorok
 

Sadzobník správnych a súdnych poplatkov

 

Správne poplatky

Okresný úrad vyberá správne poplatky  podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poplatky vyberané správnymi orgánmi môže občan zaplatiť:

  • v hotovosti do pokladne okresného úradu  
  • kolkovými známkami

 

odbor organizačný

 

Vydanie výpisu, odpisu, kópií alebo písomnej informácie z registratúrnych záznamov, za každú aj začatú stranu  - 1,5 euro 

 

odbor živnostenského podnikania

 

Správne poplatky na OŽP (PDF, 47 kB)

 

Súdne poplatky na OŽP (PDF, 46 kB)

 

odbor všeobecnej vnútornej správy

 

Správne poplatky na OVVS (PDF, 541 kB)