Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Správne poplatky odboru všeobecnej vnútornej správy

Úradné hodiny  |  Pracoviská  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovné ponuky  |  Zmluvy  |  Zamestnanci

SPRÁVNE POPLATKY ODBORU VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
AZ ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
KÖZIGAZGATÁSI DÍJAI

Alžbetínske nám.11994/1, 929 01 Dunajská Streda

 

úkon     €

Osvedčovanie podpisov na listinách
(Okmányokon szereplő aláírások hitelesítése)  

 1,50

Osvedčovanie listín
(Okmányok hitelesítése) 

 1,50

Apostille
(Apostille tanúsítvány) 

10,00

Legalizácia
(Törvényesítési tanúsítvány - legalizáció)

10,00

 Zmena mena a priezviska:
(Kereszt- és vezetéknév változtatásának engedélyeztetése)

 

1. Zmena mena alebo priezviska hanlivého
Becsmérlő kereszt- vagy vezetéknév esetén

3,00

2. Zmena priezviska maloletého
Kiskorú vezetéknév változtatása esetén 

33,00

3.   Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
Más esetekben történő kereszt- vagy vezetéknév változtatása esetén

100,00

Povolenie konania verejnej zbierky
A közgyűjtemény engedélyeztetése 

3,00

 Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky pol. 36 písm. b/
A közgyűjteményből származó bevétel más célra való felhasználásának kérvényezése 

1,50