Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Dokumenty pre Poskytovateľa služby

Nové Sprievodca pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (PDF, 496 kB) - Aktualizácia k 26.02.2021

Príloha č.3: Vzor žiadosti Poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC/NDC/NSSDR (XLSX, 437 kB) - Aktualizácia k 26.02.2021


Sprievodca pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (PDF, 840 kB)

Doplnenie:

Príloha č. 4: Postup pri obsadzovaní pracovných pozícii počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu KC/NDC/NSSDR – Korigendum z 29.10.2020 (PDF, 532 kB)

4c: Vzor Oznamu o výberovom konaní – Korigendum z 29.10.2020 (DOC, 196 kB)

4e: Vzor Zápisnice z výberového konania – Korigendum z 29.10.2020 (DOCX, 84 kB)

 

Príloha č.1: Zoznam oprávnených obcí pre vstup do NP (DOC, 227 kB)

Príloha č.2: Zoznam obcí Atlasu rómskych komunít 2013 (XLSX, 169 kB)

Príloha č. 3: Vzor Žiadosti Poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC/NDC/NSSDR (XLSX, 435 kB)

Príloha č. 4: Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií KC/NDC/NSSDR (PDF, 730 kB)

4a: Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov (DOCX, 103 kB)

4b: Vzor Prehľadu zamestnancov Poskytovateľa služby, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP KS MRK (DOC, 155 kB)

4c: Vzor Oznamu o výberovom konaní (DOC, 194 kB)

4d: Vzor Zápisnice z otvárania obálok (DOCX, 77 kB)

4e: Vzor Zápisnice z výberového konania (DOCX, 83 kB)

4f: Vzor Čestné vyhlásenie člena/členky výberovej komisie (DOC, 106 kB)

Príloha č. 5: Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone činnosti KC/NDC/NSSDR (PDF, 735 kB)

5a: Vzor Spisového obalu klienta (DOC, 101 kB)

5b: Vzor Záznamu z intervencií (DOC, 117 kB)

5c: Vzor Sociálnej anamnéze klienta (DOC, 182 kB)

5d: Vzor Individuálneho plánu práce s klientom (DOC, 149 kB)

5e: Vzor Záznamu zo skupinovej aktivity (DOC, 155 kB)

5f: Vzor Záznamu z komunitnej aktivity (DOC, 110 kB)

5g: Vzor Plánu činností KC/NDC/NSSDR (XLSX, 55 kB)

5h: Vzor Tabuľky na evidenciu klientov (XLSM, 18 MB)

Príloha č. 6: Vzor Vyhlásenia o začatí výkonu činnosti KC/NDC/NSSDR (DOC, 113 kB)

Príloha č. 7a: Plagát- označenie priestorov (PDF, 225 kB)

Príloha č. 7b: Logo ESF, EFRR (PDF, 27 kB)

 

Príloha č. 4: Postup pri obsadzovaní pracovných pozícii počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu KC/NDC/NSSDR – Korigendum z 29.10.2020

„4c: Vzor Oznamu o výberovom konaní – Korigendum z 29.10.2020“ – týka sa prílohy P4C

„4e: Vzor Zápisnice z výberového konania – Korigendum z 29.10.2020“ – týka sa prílohy P4e