Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

Štátna vodná správa

Štátna vodná správa.

Kolaudačné rozhodnutia:

15.10.2015

Povolenie užívania časti vodnej stavby: kanalizácia mesta Nemšová (PDF, 3 MB)   

Povolenie užívania časti vodnej stavby: kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča (PDF, 3 MB)  

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – aktualizácia 2013


Verejné kanalizácie

 Verejné kanalizácie sprievodná správa 2013 (PDF, 427 kB) 
 Zoznam príloh - Plán VK 2013 (PDF, 106 kB) 
 Príloha č. 1 VK 2013
(XLS, 127 kB) Príloha č. 2 VK 2013
(XLS, 2 MB) Príloha č. 3 VK 2013 (XLS, 98 kB) 

Verejné vodovody

 Verejné vodovody sprievodná  správa 2013 (PDF, 638 kB) 
 Zoznam príloh k Plánu VV 2013
(PDF, 101 kB) Príloha č. 01 VV 2013
(XLS, 23 kB) Príloha č. 02 VV 2013
(XLS, 42 kB) Príloha č. 03 VV 2013 (XLS, 22 kB) 
 Príloha č. 04 VV 2013 (XLS, 26 kB) 
 Príloha č. 05 VV 2013
(XLS, 850 kB) Príloha č. 06 VV 2013
(XLS, 45 kB) Príloha č. 07 VV 2013
(XLS, 50 kB) Príloha č. 08 VV 2013
(XLS, 20 kB) Príloha č. 09 VV 2013 (XLS, 99 kB)