Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Súťaže stredné školy

2019-2020

12.3.2020

Slovensko, krajina v srdci Európy 2020 (PDF, 559 kB)
12.ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky prác žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ „ Dosky, ktoré znamenajú svet“

22.11.2019

7.ročník súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik (PDF, 445 kB)

17.10.2019

Mladí používatelia – nové médiá
(PDF, 248 kB)Projekt je určený pre študentov všetkých typov stredných škôl na Slovensku a jeho zámerom je podporiť rozvoj kompetencií informačnej a digitálnej gramotnosti.

25.9.2019

Skills Slovakia SUSO - Súťažná prehliadka stavebných remesiel (PDF, 1 MB)

26.8.2019

9.ročník súťaže Skills Slovakia - Gastro Junior Metro Cups (PDF, 1 MB)

54.ročník úťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači (PDF, 1 MB)

42.ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť (PDF, 1 MB)

4.ročník súťaže Skills Slovakia - Súťaž o zlaté nožnice (PDF, 1 MB)

21.ročník súťaže Mladý ekofarmár - Súťaž o mlieku (PDF, 2 MB)