Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Súťaže mimo kalendára

Súťaže mimo kalendára (Iné súťaže)

- nie sú financované z OÚ Trenčín Odboru školstva / bývalý KŠÚ/

12.3.2020

Slovensko, krajina v srdci Európy 2020 (PDF, 559 kB)
12.ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky prác žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ „ Dosky, ktoré znamenajú svet“

24.1.2020

propozície Puškinov památník 2020 (PDF, 315 kB)

 13.1.2020

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (PDF, 474 kB)

 Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Súťaž pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.

25.2.2020

Poznaj slovenskú reč (PDF, 204 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]