Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Úradná tabuľa

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Humennom je prednosta.he@minv.sk.

__________________________________

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre katastrálne územia v okrese Humenné (link na presmerovanie k zobrazeniu obvyklej výšky nájomného pre okres Humenné je:  http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=humenne)

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre katastrálne územia v okrese Medzilaborce (link na presmerovanie k zobrazeniu obvyklej výšky nájomného pre okres Medzilaborce je: http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=medzilaborce)

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre katastrálne územia v okrese Snina (link na presmerovanie k zobrazeniu obvyklej výšky nájomného pre okres Snina: je  http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=snina)

 

__________________________________

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka, č. OU-HE-PLO-2019/001029-53/SL (157,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (MUDr. Jarmila Tomková, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1922/2019, zverejnené dňa 21.10.2019 (29,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Košarovce (Milan Sukel, ČR, Peter Strogan, ČR a Ján Strogan, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1757/2019, zverejnené dňa 18.10.2019 (29,8 kB) pdf
Zmena hranice PR Jedlina – zastavenie konania – odvolanie (250,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Udavské (Vincent Marcinov, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1578/2019, zverejnené dňa 16.10.2019 (28,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (MUDr. Radovan Breja, MUDr. Andrea Breja, Nemecko) OÚ Humenné KO č. V-1461/2019, zverejnené dňa 30.09.2019 (28,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Víťazovce (Mária Janek, Kanada) OÚ Humenné KO č. V-1415/2019, zverejnené dňa 30.09.2019 (29,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Koškovce (Margita Hlaváčková, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1488/2019, zverejnené 19.09.2019 (32,8 kB) pdf
Rozhodnutie o poverení pre poľovnícku organizáciu PO RUNKOL (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Ing. Ján Kalanin, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1362/2019, zverejnené 09.09.2019 (28,1 kB) pdf
Návrh na zrušenie chráneného stromu Topoľ v Nižnej Sitnici a jeho ochranného pásma (2,5 MB) pdf
Verejná vyhláška o začatí konania vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Sninský Kameň (721,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( MUDr. Katarína Šafránková, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1226/2019, zverejnené 20.08.2019 (31,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Piváreň Medveď a domáca výroba piva (174,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Adriana Strazsky, USA ) OÚ Humenné KO č. V-970/2019, zverejnené 25.07.2019 (29,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Kristina Becková, ČR ) OÚ Humenné KO č. V-1212/2019, zverejnené 23.07.2019 (28,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humennský Rokytov ( MUDr. Marek Paňko, ČR ) OÚ Humenné KO č. V-907/2019, zverejnené 22.07.2019 (31,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Nadežda Jandová, ČR ) OÚ Humenné KO č. V-774/2019, zverejnené 13.06.2019 (29,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Dr. Radovan Breja, Nemecko ) OÚ Humenné KO č. V-596/2019, zverejnené 05.06.2019 (33,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Adriana Rybová, ČR) OÚ Humenné KO č. V-704/2019, zverejnené 03.06.2019 (28,4 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Vyšná Jablonka (Hana Byrtusová, ČR) OÚ Humenné KO č. V-1550/15, zverejnené 31.05.2019 (36,2 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania návrhu na vklad k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (Adriana Strazsky, USA) OÚ Humenné KO č. V-443/2019, zverejnené 31.05.2019 (164,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Rovné (Richard Michael Bond, England) OÚ Humenné KO č. V-708/2019, zverejnené 30.05.2019 (29,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humené, Holčíkovce a Veľký Šariš (Dušan Čekovský, ČR, Ľudmila Ganninger, Nemecko) OÚ Humenné KO č. V-201/2019, zverejnené 29.05.2019 (35,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Udavské (Valéria Kmošťáková, ČR) OÚ Humenné KO č. V-739/2019, zverejnené 23.05.2019 (31,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Udavské (Dorota-Magdaléna Čorma, Poľsko) OÚ Humenné KO č. V-132/2019, zverejnené 21.05.2019 (28,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka obce Zbudské Dlhé (46,7 kB) pdf
Verejná vyhláška ZUNP v PPÚ Habura (33,7 kB) pdf
Návrh ZUNP v PPÚ Habura (268,8 kB) pdf
ZUNP v PPÚ Habura grafická príloha časť 1 (7,8 MB) pdf
ZUNP v PPÚ Habura grafická príloha časť 2 (5,6 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Hostovice (104,4 kB) pdf
Verejná vyhláška na zverejnenie projektu PÚ Čabiny - zverejnené 3.12.2013 (153,8 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení PPÚ Jasenov (203,1 kB) pdf
Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Jasenov (1,2 MB) pdf
Odvolania proti rozhodnutiu o schválení PPÚ Jasenov (346,4 kB) pdf
Nariadenie vykonania PPÚ Jasenov (252,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Výzva na vyjadrenie - Jasenov (189,4 kB) pdf
Verejná vyhláška Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Habura (186,3 kB) pdf
VSFU územia v k.ú. Habura písomná časť (9,5 MB) pdf
VZFU územia v k.ú. Habura grafická časť 1 (2,4 MB) pdf
VZFU územia v k.ú. Habura grafická časť 2 (2,3 MB) pdf
Oznam Katastrálneho odboru OÚ Humenné (PPÚ Jasenov) (480,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení PPÚ Čabiny (210,1 kB) pdf
Oznámenie USPS Pčoliné (67,9 kB) pdf
Pozvánka na zhromaždenie USPS Pčoliné (47,4 kB) pdf
Upozornenie USPS Pčoliné (52,7 kB) pdf
Oprava rozhodnutia PPÚ Čabiny (123,6 kB) pdf
Oznam Katastrálneho odboru OÚ Humenné (PPÚ Myslina) (478,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu PPÚ Zemplínske Hámre (37,4 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení RP PPÚ Myslina (52,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu PPÚ Lieskovec (35,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - výzva na vyjadrenie k odvolaniam proti rozhodnutiu č.OU-HE-PLO-2014/002668-003-VV (206,8 kB) pdf
odvGKC - príloha č.1 (288,4 kB) pdf
Čabiny_agill odvolanie - príloha č.2 (4,4 MB) pdf
Čabiny_doplagill pril_ - príloha č.3 (1,1 MB) pdf
Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Myslina (47,7 kB) pdf
Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Myslina (7,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - Výzva na vyjadrenie k odvolaniam a odvolania proti rozhodnutiu o schválení PPÚ Myslina (972,4 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Jasenov (434,5 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení RP PPÚ Zemplínske Hámre (49,2 kB) pdf
Nariadenie vykonania PPÚ Čabiny (299,4 kB) pdf
Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Čabiny (498,9 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Myslina (112,6 kB) pdf
Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Zemplínske Hámre (48,8 kB) pdf
Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Zemplínske Hámre (3,8 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Lieskovec (264,7 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Habura (220,9 kB) pdf
Humenné - Inžinierske siete pre IBV SO 01, SO 02, SO 03 - informácia pre verejnosť (6,4 MB) pdf
Informácia pre verejnosť - Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov (240,4 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Zemplínske Hámre (209,4 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Čabiny (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie Dedačov (202,8 kB) pdf
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasenov (335,2 kB) pdf
"Verejná vyhláška- výzva na vyjadrenie k odvolaniu Vladimíra Baranku proti rozhodnutiu o zamietnutí námietky proti výpisu z RPS ZO Úboč Medzilaborce" (121,0 kB) pdf
Odvolanie Vladimíra Baranku proti rozhodnutiu o zamietnutí námietky proti výpisu z RPS ZO Úboč Medzilaborce (1,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre povolenie vodnej stavby „Udavské – rekonštrukcia rozvodného potrubia“ zverejnené 20.04.2016 (128,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania k.ú. Modra nad Cirochou (363,4 kB) pdf
Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku „Obecná kanalizácia I.etapa – Jabloň – časť, a ČOV + kanalizácia II.etapa – Jabloň - časť“ zverejnené 12.5.2016 (127,3 kB) pdf
Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na zriadenie líniovej vodnej stavby „Udavské – rekonštrukcia rozvodného potrubia“ (4,2 MB) pdf
Informácia pre verejnosť ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025“ (100,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Upovedomenie o pokračovaní v konaní vo veci zmeny hranice poľovného revíru Jedlina (170,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Prerušenie konania PR Jedlina (543,1 kB) pdf
„Kvóta lovu vlka dravého 2017-2018“ zverejnené 26.10.2017 (272,9 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania podľa zákona o poľovníctve o poverení PO SPZ PZ "Vlčie" Pakostov vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver (468,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Hankovce verejnou vyhláškou (170,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Chlmec verejnou vyhláškou (170,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Jabloň verejnou vyhláškou (170,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Koškovce verejnou vyhláškou (169,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Lackovce verejnou vyhláškou (170,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Ľubiša verejnou vyhláškou (170,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Ptičie verejnou vyhláškou (171,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Rokytov pri Humennom verejnou vyhláškou (170,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Udavské verejnou vyhláškou (170,4 kB) pdf
Rozhodnutie o určení lesného celku s názvom „Lesy na LHC Starina“ (2,4 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Chlmec“ (1,3 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Hankovce“ (1,4 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Humenský Rokytov“ (1,2 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Jabloň“ (1,3 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Koškovce“ (1,2 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Lackovce“ (1,2 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Ľubiša“ (1,2 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Ptičie“ (1,7 MB) pdf
„ Rozhodnutie - povolenie na výrub stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodného toku v k.ú. Udavské“ (1,4 MB) pdf
Rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 7Sžr/54/2016, ktorým bol potvrdený rozsudok KS v Prešove č. 3S/62/2014 vo veci žaloby o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia OÚ Humenné zo dňa 17.7.2014 č. OU-HE-PLO-2014 /001838-1456-ŠM o schválení vykonania PPÚ Jasenov (171,6 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu "Budova pre ČOV, Technológia ČOV, Areálová kanalizácia, Odlučovač ropných látok, Úprava areálového vodovodu, Úprava kanalizácie VVS" pre stavbu "Tech.-hyg. údržba žel.koľ.vozid (1,8 MB) pdf
Lesný celok - neštátne lesy na Ubli- oznámenie o začatí konania (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška "Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním – PR Jedlina" (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení správneho konania – PR Jedlina (522,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania (1,3 MB) pdf
„Oznámenie o vydaní vodoprávneho stavebného povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“" (294,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Protipovodňové opatrenia obce Rovné (138,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie rozhodnutia o zastavení konania o vyporiadaní ZO Nižňanský Vrch Medzilaborce (156,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o vyporiadaní ZO Nižňanský Vrch Medzilaborce (128,0 kB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2018/2019 (295,2 kB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2018/2019 (167,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katatsra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Július Hvižďák, Geseke, Nemecko ) OÚ Humenné KO č. V-2040/18, zverejnené 06.12.2018 (30,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katatsra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Július Hvižďák, Geseke, Nemecko ) OÚ Humenné KO č. V-2063/18, zverejnené 14.12.2018 (29,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné ( Július Kunčar,ČR) OÚ Humenné KO č. V-2234/18, zverejnené 04.01.2019 (31,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver (861,5 kB) pdf
Rozhodnutie o zrušení vecného bremena k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (MUDr. Anna Šplíchalová, ČR) OÚ Humenné KO č. V-2232/18, zverejnené 22.01.2019 (29,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (MUDr. Anna Šplíchalová, ČR) OÚ Humenné KO č. V-90/2019, zverejnené 05.02.2019 (29,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (MUDr. Anna Šplíchalová, ČR) OÚ Humenné KO č. V-93/2019, zverejnené 08.02.2019 (28,6 kB) pdf
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky (381,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber odpadov Humenné, ul. Osloboditeľov (173,5 kB) pdf
Rozhodnutie č. OU-HE-PLO-2019/001651-2 (1,7 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (Martina Vejdělková, ČR a Vktória Severynova, ČR) OÚ Humenné KO č. V-144/2019, zverejnené 22.02.2019 (29,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (Juraj Genik, ČR a Simona Šolo, Nemecko ) OÚ Humenné KO č. V-112/2019, zverejnené 25.02.2019 (30,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Ohradzany (Ing. Mgr. Cyril Polák, ČR ) OÚ Humenné KO č. V-142/2019, zverejnené 25.02.2019 (38,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Myslina (Mgr. Milan Buban, ČR ) OÚ Humenné KO č. V-199/2019, zverejnené 13.03.2019 (33,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Ruská Poruba, Závada (Irena Faitová, ČR a Oldřich Libánský, ČR ) OÚ Humenné KO č. V-94/2019, zverejnené 14.03.2019 (29,4 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Udavské (Roman Bieda, Poľsko) OÚ Humenné KO č. V-220/2019, zverejnené 28.03.2019 (35,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (Ing. Juraj Kalanin, ČR) OÚ Humenné KO č. V-172/2019, zverejnené 01.04.2019 (28,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Ohradzany (Ing. Mgr. Cyril Polák, ČR) OÚ Humenné KO č. V-339/2019, zverejnené 02.04.2019 (28,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci zmeny hraníc uznaného PR Jedlina (6,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Kamenica nad Cirochou (Marián Sojčák, ČR) OÚ Humenné KO č. V-416/2019, zverejnené 18.04.2019 (28,4 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Humenné (Adriana Strazsky, USA) OÚ Humenné KO č. V-443/2019, zverejnené 18.04.2019 (227,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Ohradzany (Ing. Mgr. Cyril Polák, ČR) OÚ Humenné KO č. V-503/2019, zverejnené 02.05.2019 (36,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Ohradzany (Ing. Mgr. Cyril Polák, ČR) OÚ Humenné KO č. V-534/2019, zverejnené 07.05.2019 (27,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu k nehnuteľnostiam v k. ú. Pakostov a Vyšná Sitnica (Dana Ságnerová Fialová, ČR) OÚ Humenné KO č. V-549/2019, zverejnené 16.05.2019 (32,3 kB) pdf