Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Národný projekt podpora vysporiadania pozemkov

Aktuality 31.05.2021: Informácie súvisiace s organizačnou zmenou Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 60 z 27.01.2021 prechádza pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej „ÚSVRK“) k termínu 01.06.2021 z Ministerstva vnútra SR na Úrad vlády SR. Táto organizačná zmena neprinesie pri implementovaní národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „NP PVP OsMRK“) ITMS 2014+ kód 312051Y209, výraznejšiu zmenu pre zapojených užívateľov, avšak od 01.06.2021 je potrebné zasielať všetku listinnú korešpondenciu na novú adresu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

NP PVP OsMRK

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

Oznámenie

Aktuality

Zoznam zapojených užívateľov

Kontakty