Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2019, nedeľa
 

Verejne_Vyhlasky

OU-NO-OSZP-2018/004258 (PDF, 316 kB)  oznámenie o začatí DSK + KK- KORA, Bratislava  - Zasnežovanie areálu Orava Snow  Oravská Lesná + odber + vypúšťanie OV

OU-NO-OSZP-2018/004258 (PDF, 380 kB) -roz. KORA Slovakia, Bratislava  povolenie na odber podzemných vôd + odber povrchových vôd + vypúšťanie splaškových OV + DSP+KR  Zasnežovanie

OU-NO-OSZP-2018/004258 (PDF, 222 kB) - odvolanie KORA Slovakia, Bratislava  povolenie na odber podzemných vôd + odber povrchových vôd + vypúšťanie splaškových OV + DSP+KR

 Zasnežovanie (10.5.2018)

OU-NO-OSZP-2018/004258 (PDF, 319 kB) - odvolanie KORA Slovakia, Bratislava  povolenie na odber podzemných vôd + odber povrchových vôd + vypúšťanie splaškových OV + DSP+KR

 Zasnežovanie (14.6.2018)

OU-NO-OSZP-2018/004258  (PDF, 533 kB)prerušenie konania - KORA Bratislava - zasnežovanie Orava Snow Oravská Lesná (14.12.2018)

OU-NO-OSZP-2018/005416 (PDF, 200 kB) - oz. o začatí SK - Obec Rabča - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku + SP Rozšírenie vodovodu, splaš. a daž. kanalizácie

OU-NO-OSZP-2018/005416 (PDF, 323 kB) - roz. Obec Rabča - Rozšírenie vodvodu a kanalizácie Adamovka - III.  - 2 etapa

OU-NO-OSZP-2018/006561 (PDF, 295 kB) - roz. Poľnohospodárske družstvo Lokca 

OU-NO-OSZP-2018/010892 (PDF, 327 kB) - oz. o začatí SK - Obec Lokca - Lokca, Kolónia rozšírenie vodovodu a kanalizcáie

OU-NO-OSZP-2018/012310 (PDF, 246 kB) - oz. o začatí SK - IBV Dielnice 3. Ťapešovo SO - 02 Kanalizačná prípojka, SO - 03 Vodovod

OU-NO-OSZP-2018/010892 (PDF, 303 kB) - stavebné povolenie Lokca - Lokca, Kolónia - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

OU-NO-OSZP-2018/012310 (PDF, 252 kB) - roz. stavebné povolenie Obec Ťapešovo - IBV Dielnice 3. Ťapešovo - SO - 02 Kanalizačná prípojka, SO - 03 Vodovod

OU-NO-OSZP-2018/014321 (PDF, 1 MB)Zverejnenie informácie v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.  + žiadosť na vodnú stavbu: „Campus – Námestovo fáza V. – SO 32/5 Výrobno –   Skladová hala“: v rozsahu stavebných objektov SO 15/2 Areálový vodovod, SO 13/5 Areálová kanalizácia – splašková, SO 14/5 Areálová kanalizácia – dažďová.

2019

OU-NO-OSZP-2019/000010 (PDF, 318 kB) - oznámenie o začatí SK - Obec Oravská Jasenica - Rozšírenie vodovodu Lanov vršok, Oravská Jasenica

OU-NO-OSZP-2019/001559 (PDF, 435 kB) - oznámenie  Obec Novoť  - Rozšírenie vodovodnej siete, 8. etapa

OU-NO-OSZP-2019/002482 (PDF, 320 kB) - oznámenie o začatí konania o DSP, výzva + prerušenie konania  - Papajík Lokca