Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Archív do 28.9.2020 Verejné vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

Informácie katastrálneho odboru  |  Archív - verejné vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

 

28.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5314/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 139 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-5295/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 279 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5194/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 164 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5116/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 131 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5119/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 239 kB)

23.9.2020

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-5210/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 460 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-4794/2019-vyvesené verejnou vyhláškou
(PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania X-111/2020-vyvesené verejnou vyhláškou
(PDF, 292 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4659/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 151 kB)

16.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4847/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 114 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5271/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4903/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 367 kB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka V-4460-2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 291 kB)

2.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4573/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 117 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4643/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 193 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4640/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 192 kB)

Rozhodnutie X-99/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 144 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4566/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 138 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-4659/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 244 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4550/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 129 kB)

26.8.2020

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-4568/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 390 kB)

24.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4403/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 128 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-3860/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 694 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3513/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4515/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 148 kB)

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu V-4551/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 549 kB)

18.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4556/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 136 kB)

17.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4343/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 191 kB)

14.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4176/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 263 kB)

11.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4092/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 293 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-6872/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 209 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3876/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-1500/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 639 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4002/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 2 MB)

 

 

 

Okresný úrad Trenčín na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Formuláre, tlačivá

Návrh na začatie katastrálneho konania (PDF, 324 kB)                   22.5.2019