Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PETÍCIE  |  VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Katastrálny odbor

13-12-2019 Verejná vyhláška (PDF, 1 MB) čislo V 3465/2019

13-01-2020 Verejná vyhláška (PDF, 3 MB) číslo V 3009/2019

13-01-2020 Verejná vyhláška (PDF, 2 MB) číslo V 3525/2019

15-01-2020 Verejná vyhláška (PDF, 2 MB) číslo V 2802/2019

 

Pozemkový a lesný odbor

17-08-2018   potvrdenie o umiestnení písomnosti Okresného úradu Námestovo PLO (PDF, 632 kB)

17-08-2018   rozdeľovací plán (PDF, 578 kB)

18-09-2018  Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Babín, lokalita Lán

1. Nariadenie (PDF, 149 kB)

2.Technická správa str.1 (PDF, 604 kB) str.2 (PDF, 156 kB)

10-10-2018 Verejná vyhláška (PDF, 2 MB) - Oravské Veselé pozemkové úpravy

16-10-2018 Verejná vyhláška (PDF, 1 MB)OU-NO-PLO-2018/001666

19-11-2018 Verejná vyhláška (PDF, 436 kB) OU-NO-PLO-2018/000706/ANT Výpis zverejneného rozdeľovacieho plánu  Vaňovka

25-03-2019 Verejná vyhláška (PDF, 232 kB)OU-NO-PLO-2019/000154

25-03-2019 Rozhodnutie (PDF, 2 MB) OU-NO-PLO-2019/000154

12-04-2019 OU-NO-PLO-2019/000160 (PDF, 2 MB) -JPU Habovka SROZ.SCP

25-04-2019 OÚ-NO-PLO-2019/000151 (PDF, 293 kB)- Zábiedovo Verejná vyhláška

25-04-2019 OÚ-NO-PLO-2019/000151 (PDF, 2 MB)- Zábiedovo Rozhodnutie

21-10-2019 OÚ-NO-PLO-2019/001461 (PDF, 723 kB) - Zmena obvodu JPU Vasiľov

30-10-2019 OÚ-NO-PLO-2019/019563 (PDF, 2 MB)- Kvóta na odstrel vlka na rok 2019/2020

08-01-2020 OU-NO-PLO2-2020/002065 (PDF, 231 kB)- Oznámenie o ISLHP – nahlasovanie náhodnej ťažby

14-01-2020 OU-NO-PLO2-2020/001241 (PDF, 325 kB)- Zastavenie konania Vtáči ostrov

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

11-01-2019 Verejná vyhláška (PDF, 320 kB) OU-NO-OSZP-2019/002482 oznámenie o začatí konania o DSP, výzva + prerušenie konania  - Papajík Lokca

05-05-2019 Verejná vyhláška (PDF, 279 kB) OU-NO-OSZP-2019/002482 Predĺženie lehoty na doplnenie podania - ml. Papajík Stanislav,  Breza 118 

02-07-2019 Verejná vyhlaška (PDF, 2 MB) OU-NO-OSZP-2019/013016 CAMPUS - Námestovo

13-09-2019 Verejná vyhláška (PDF, 502 kB) OU-NO-OSZP-2019/016929 oznámenie Obec Bobrov  - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu

13-09-2019 Verejná vyhláška (PDF, 436 kB)OU-NO-OSZP-2019/017142 oznámenie Obec Zubrohlava -  rozšírenie vodovodu lokalita Klienc a Skladaná, I. etapa

05-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 342 kB) OU-NO-OSZP-2019/017390 oznámenie o začatí DSK +povolenie na osobitné užívanie vôd - Štefan Tomašákm Mútne 781- Polyfunkčný bytový objek -SO 04b Dažďová kanalizácia

18-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 343 kB) OU-NO-OSZP-2019/016929 rozhodnutie Bobrov  - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu

22-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 280 kB) OU-NO-OSZP-2019/017142 rozhodnutie Obec Zubrohlava -  rozšírenie vodovodu lokalita Klienc a Skladaná, I. etapa

22-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 275 kB) OU-NO-OSZP-2019/018543 oz. Obec Oravská Lesná  - Oravská Lesná - ČOV a Kanalizácia - predĺženie lehoty výstavby

24-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 521 kB) OU-NO-OSZP-2019/019180 oz. Obec Bobrov  - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu, Zmena I

25-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 346 kB) OU-NO-OSZP-2019/019263 oz. Zákamenné o začatí SK -Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II - SO 505 Splašková kanalizácia, SO 510 Vodovod

05-11-2019 Verejná vyhláška (PDF, 412 kB) OU-NO-OSZP-2019/017390 roz. Tomašák Štefan, Mútne 781 - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Mútnik + DSP na stavbu - Polyfunkčný bytový  objekt, Mútne - SO 04b Dažďová kanalizácia

22-11-2019 Verejná vyháška (PDF, 278 kB) OU-NO-OSZP-2019/018543 oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia - zmena stavby pred dokončením - Obec Oravská Lesná - Oravská Lesná ČOV a kanalizácia

30-11-2019 Verejná vyhláška (PDF, 419 kB) OU-NO-OSZP-2019/019180 roz. Obec Bobrov  - Bobrov rozšírenie vodovodu a kanalizácie - Zmena I. SO03 Pri kostole, Za kalváriou, rozšírenie kanalizácie

04-12-2019 Verejná vyhláška (PDF, 498 kB)OU-NO-OSZP-2019/019263 roz. stavebné povolenie Obec Zákamenné - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II - SO 505 Splašková kanalizácia, SO 510 Vodovod

11-12-2019 Verejná vyhláška (PDF, 270 kB) OU-NO-OSZP-2019/002482 opakované predĺženie lehoty na doplnenie podania - ml. Papajík Stanislav,  Breza 118

19-12-2019Verejná vyhláška (PDF, 345 kB) OU-NO-OSZP-2019/000576 predĺženie lehoty na doplnenie podania - KORA SLOVAKA Bratislava

09-01-2020 Verejná vyhláška  (PDF, 276 kB)OU-NO-OSZP-2020/002031 roz. Obec Oravská Lesná - predĺženie lehoty výstavby ČOV Oravská Lesná II.

15-01-2020 Verejná vyhláška (PDF, 442 kB)OU-NO-OSZP-2020/001901 roz. stavebné povolenie Mesto Námestovo - Splašková kanalizácia, vetva B Vojenské Námestovo