Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PETÍCIE  |  VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Katastrálny odbor

 

 

Pozemkový a lesný odbor

17-08-2018   potvrdenie o umiestnení písomnosti Okresného úradu Námestovo PLO (PDF, 632 kB)

17-08-2018   rozdeľovací plán (PDF, 578 kB)

19-11-2018 Verejná vyhláška OU-NO-PLO-2018/000706/ANT Výpis zverejneného rozdeľovacieho plánu  Vaňovka (PDF, 436 kB)

12-04-2019 OU-NO-PLO-2019/000160 -JPU Habovka SROZ.SCP (PDF, 2 MB)

25-04-2019 OÚ-NO-PLO-2019/000151- Zábiedovo Verejná vyhláška (PDF, 293 kB)

25-04-2019 OÚ-NO-PLO-2019/000151- Zábiedovo Rozhodnutie (PDF, 2 MB)

21-02-2020 OU-NO-PLO-2020/000782 -Verejná vyhláška

21-02-2020 OU-NO-PLO1-2020/000782-102 - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Lokca, lokalita Podkošariská" pod č. OU-NO-PLO1-2020/000782-102 zo dňa 18.02.2020 – zverejnenie. (PDF, 204 kB)

23-03-2020 OU-NO-PLO1-2020/000183-223 Schválenie RPS Námestovo Vojenské (PDF, 1 MB)

27-03-2020 OU-NO-PLO-2020/003429 Zmena druhu pozemku podľa § 11 z. č. 220/2004 Z.z.  v k.ú. Oravské Veselé – oznámenie o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia (PDF, 277 kB)

30-03-2020 Zverejnenia konaní podľa § 12c) zákona č. 5042003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (PDF, 430 kB)

31-03-2020 OU-NO-PLO1-2020/001415-038 Rozhodnutie vo veci povolenia PJU k. ú. Zákamenné, lokalita Oravice (PDF, 3 MB)

31-03-2020 OU-NO-PLO1-2020/000565-043 Rozhodnutie (PDF, 895 kB)

31-03-2020 OU-NO-PLO1-2020/000565-043 Mapa JPU Brehy (PDF, 319 kB)

31-03-2020 OU-NO-PLO1-2020/00718-055 Rozhod.  o zmene obvodu (PDF, 2 MB)

06-04-2020 OU-NO-PLO1-2020/004852-004 - Zmene druhu pozemku v zmysle § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. v k. ú. Lomná - oznámenie o vykonanej miestnej ohliadke s možnosťou vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia (PDF, 4 MB)

06-04-2020 OU-NO-PLO1-2020/000653-095 - Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Beňadovo, lokalita Hájisko, Staré hájisko a Podháj (PDF, 596 kB)

 

dbor starostlivosti o životné prostredie 

15-01-2020 OU-NO-OSZP-2020/001901 roz. stavebné povolenie Mesto Námestovo - Splašková kanalizácia, vetva B Vojenské Námestovo (PDF, 442 kB)

11-02-2020  OU-NO-OSZP-2020/002986 oznámenie o začatí SK -Bobrov - Bobrov - Breziny, rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 342 kB)

19-02-2020  OU-NO-OSZP-2020/002408 oznámenie o začatí SK -Námestovo - lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu. (PDF, 336 kB)

24-02-2020 OU-NO-OSZP-2020/005401 KK oznám. - Oravská Lesná  - Rozšírenie vodovodu, I. etapa - lokality Jasenovská a Kubínska, I. etapa, I. časť (PDF, 266 kB)

10-03-2020 OU-NO-OSZP-2020/002986 roz. stavebné povolenie Obec Bobrov - Bobrov - Breziny, rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 342 kB)

14-03-2020 OU-NO-OSZP-2020/006587 oz. Obec Klin  - KLIN, GRÚŇ - rozšírenie vodovodnej aj kanalizačnej siete, II. etapa (PDF, 253 kB)

26-03-2020 OU-NO-OSZP-2020/002408 roz. Stavebné povolenie Palider Jozef, Zubrohlava  - Námestovo - lokalita Grúnik, rozšírenie vodovodu (PDF, 448 kB)

Organizačný odbor PZP