Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Verejné obstarávanie

Od 1.1.2013 dňa zabezpečujú tieto činností Ministerstvo vnútra SR, resp. Centrum podpory Žilina. 

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU NAD 1.000 EUR

1. Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2011 -

( Obvodný úrad Čadca v II.štvrťroku 2011 neobstáraval zákazku nad 1.000 € bez DPH )

2. Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011

3. Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011 -

( Obvodný úrad Čadca v IV.štvrťroku 2011 neobstáraval zákazku nad 1.000 € bez DPH )

4. Výzva na predloženie ponuky - oprava FIREWAL-u (PDF, 83 kB)

5. Výzva na predloženie ponuky - strávne lístky (PDF, 95 kB)

6. Výzva na predloženie ponuky - oprava PC (PDF, 84 kB)

7. Výzva na predloženie ponuky - tonery (PDF, 89 kB)

8. Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012

9. Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012 -

( Obvodný úrad Čadca v II.štvrťroku 2012 neobstáraval zákazku nad 1.000 € bez DPH )

10. Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012 -

( Obvodný úrad Čadca v III.štvrťroku 2012 neobstáraval zákazku nad 1.000 € bez DPH )

11. Výzva na predloženie ponuky - oprava fasády