Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2020, sobota
 

Vyhlášky

Aktuálne oznamy a vyhlášky  |  Vzory žiadostí a tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

16.9.2020

Zastavenie konania o poverení ochranou poľovníctva v poľovnom revíri Trubárka. (PDF, 492 kB)

8.9.2020

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou JPU v časti intravilánu k. ú. Veľký Kolačín, lokalita CKN p. č. 27 a 28 (PDF, 240 kB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Mníchova Lehota, lokalita „Pusté-sever“. (PDF, 800 kB)

17.8.2020

Oznámenie o začatí konania o poverení ochranou poľovníctva v poľovnom revíri Trubárka (PDF, 446 kB)

4.8.2020

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku lesná cesta Čechovka v k.ú. Istebník (PDF, 298 kB)

3.8.2020

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v časti extravilánu k. ú. Omšenie, lokalita Na dolnom konci. (PDF, 170 kB)

29.7.2020

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever. (PDF, 168 kB)

27.7.2020

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“ (PDF, 126 kB)

20.7.2020

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v intraviláne k. ú. Trenčianske Mitice, lokalita Okolie E KN parcely 55. (PDF, 346 kB)

9.7.2020

Zverejnenie platných zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 579 kB)

29.6.2020

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť (PDF, 784 kB)

26.6.2020

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v k. ú. Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (PDF, 168 kB)

22.6.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 262b1, 262b2 LC Ilava (PDF, 202 kB)

Nariadenie prípravného konania v k. ú. Nová Dubnica, lokalita „Hliny Sever (PDF, 398 kB)

18.6.2020

Rozhodnutie o obmedzení lesných pozemkov v k.ú. Horné Motešice a v k.ú. Peťovka pre podzemné elektrické vedenie - doručenie verejnou vyhláškou neznámym vlastníkom (PDF, 188 kB)

16.6.2020

Nariadenie prípravného konania JPU v k. ú. Svinná, lokalita Hájik - podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb..     (PDF, 169 kB)    Mapa obvodu (PDF, 1 MB)

8.6.2020

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPU v časti intravilánu k. ú. Trenčianske Mitice, lokalita Okolie E KN parcely 55 - podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 183 kB)

4.6.2020

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v rámci projektu JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 239 kB)

2.6.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 260b1, 260b2 a pozemok slúžiaci poľovníckemu hospodáreniu č. 77 LC Ilava (PDF, 421 kB)

19.5.2020

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“. (PDF, 533 kB)

18.5.2020

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa – porast 258b LC Ilava (PDF, 4 MB)

                Príloha k rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní porastu 258b (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav Č.j.: OU-TN-PLO1-2020/015353-003-SIT (PDF, 5 MB)

14.5.2020

Verejná vyhláška: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (PDF, 2 MB)

               Zákres navrhovaného obvodu k.ú.Trenčianske Teplice, Urbánková (PDF, 915 kB)

               Zoznam parciel (PDF, 5 MB)

11.5.2020

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa – porast 163d LC Ilava (PDF, 239 kB)

Príloha k rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní porastu 163d (PDF, 4 MB)

14.4.2020

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa – porast 162 LC Ilava (PDF, 554 kB)

Príloha k rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní porastu 162 (PDF, 287 kB)

9.4.2020

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPU v extraviláne k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány - podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 186 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav aformou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná – Velčice, lokalita „Pod Hliníky - Dubenec“ (PDF, 411 kB)

26.3.2020

Oznámenie o zrušení ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (PDF, 168 kB)

19.3.2020

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“ (PDF, 173 kB)

6.3.2020

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPU v extraviláne k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík - podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 4 MB)

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť (PDF, 247 kB)"

28.2.2020

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 275 kB)

21.2.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 258b LC Ilava (PDF, 343 kB)

17.2.2020

Nariadenie prípravného konania PU v k. ú. Košeca - podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Dulov (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Kolačín (PDF, 3 MB)

13.2.2020

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Ladce (PDF, 172 kB)

12.2.2020

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“. (PDF, 593 kB)

30.1.2020

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v k. ú. Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“. (PDF, 156 kB)

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 163d LC Ilava (PDF, 144 kB)

10.1.2020

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho  územia Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (PDF, 934 kB)

8.1.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 162 LC Ilava (PDF, 224 kB)

19.12.2019

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“ (PDF, 125 kB)

20.11.2019

Zverejnenie prepracovaného rozdeľovacieho plánu v obvode projektu JPÚ Soblahov – časť  „Palmovská“. (PDF, 188 kB)

14.11.2019

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku  p.č. 11220/ 2  v k.ú. Horná Súča . (PDF, 4 MB)

30.10.2019

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Kostolná-Záriečie - časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“. (PDF, 1 MB)

21.10.2019

Nariadenie vykonania projektu JPU v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík - podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. a postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. (PDF, 5 MB)

17.10.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku p.č. 11220/ 2  v k.ú. Horná Súča . (PDF, 3 MB)

14.10.2019

Rozhodnutie - podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o schválení RP vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, a PSZaO a VZaO projektu JPU v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 3 MB)

25.9.2019

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku  p.č. 76  v k.ú. Rožňová Neporadza . (PDF, 6 MB)

19.9.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (PDF, 5 MB)

5.9.2019

Rozhodnutie - podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o schválení RP vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, a PSZaO projektu JPU v extraviláne k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík.. (PDF, 253 kB)

29.7.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav " v časti katastrálneho územia Omšenie, lokalita "Na Dolnom konci". (PDF, 3 MB)

16.7.2019

Oznámenie o predlžení lehoty pre rozhodnutie o zmene druhu pozemku p.č. 76  v k.ú. Rožňová Neporadza . (PDF, 431 kB)

8.7.2019

Oznámenie o začatí konania v zmysle §7 ods.4 zák. č. 64/1997 Z.z. v ZO Volavé, k.ú. Kubrá. (PDF, 3 MB)

28.6.2019

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

                                                      http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=trencin

                                                      http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=ilava

27.6.2019

Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k. ú. Horné Srnie – časť „Pod Vŕškom“. (PDF, 2 MB)

18.6.2019

Rozhodnutie o zastavení konania o Pozemkových úpravách formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Trenčín, lokalita ,,Pod Sokolice" (PDF, 2 MB)

10.6.2019

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad umiestnenia nových pozemkov, k.ú. Dulov -  lokalita "Hrubá Niva (PDF, 2 MB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Dulov, Hrubá niva (PDF, 58 kB)

5.6.2019

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v niekoľkých častiach katastrálneho územia Trenčianska Turná a v časti katastrálneho územia Hámre, (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania o pozemkových úpravách formou jednoduchých pozemkových úprav v niekoľkých častiach katastrálneho územia Trenčianska Turná a v časti katastrálneho územia Hámre, (PDF, 4 MB)

27.5.2019

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 1 MB)

24.5.2019

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti intravilánu k.ú. Trenčianske Mitice - lokalita - Okolie E-KN parcely 55". (PDF, 1 MB)

20.5.2019

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Kostolná – Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 4 MB)

24.4.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku p.č. 76  v k.ú. Rožňová Neporadza (PDF, 794 kB)

23.4.2019

JPU pusté - sever

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (PDF, 3 MB)

Oznámenie účastníkom o plánovanom konaní o začatí JPU v časti k. ú. Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (PDF, 815 kB)

16.4.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dolná Poruba. (PDF, 2 MB)

4.4.2019

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita -Hrubá Niva (PDF, 1 MB)

18.3.2019

Nariadenie konania o začatí JPU Trenčín" v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Trenčín, lokalita ,,Pod Sokolice" (PDF, 3 MB)

28.2.2019

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Trenčianska Turná a v časti katastrálneho územia Hámre (PDF, 139 kB).

Prílohou rozhodnutia je Mapa obvodu JPU (PDF, 473 kB).

25.2.2019

Register pôvodného stavu Horné Sŕnie " Pod Vŕškom" (PDF, 570 kB)

17.1.2019

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 2 MB)

                                                                              Príloha k platnosti zásad (PDF, 3 MB)

11.1.2019

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík. (PDF, 2 MB)

7.1.2019

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice, lokalita "Okolie E-KN parcely 55" (PDF, 3 MB)

4.1.2019

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o. (PDF, 5 MB)

2019

21.12.2018

Rozhodnutie o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica (PDF, 1 MB)

12.12.2018

Nariadenie vykonania projektu JPÚ v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o.“. (PDF, 6 MB)

4.12.2018

Nariadenie miestnej ohliadky v konaní o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica.  (PDF, 440 kB)

26.11.2018


Oznámenie o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva  k pozemkom v záhradkovej osade Markovica (PDF, 155 kB)

              Zoznam vlastnikov-podla ARPS Markovica (PDF, 307 kB)

19.11.2018

Oznámenie o začatí konania o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica (PDF, 3 MB)

              Rozhodnutie o prerušení konania o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica (PDF, 3 MB)

15.11.2018

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík. (PDF, 2 MB)

Oznámenie o platnosti a platnom znení zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík (PDF, 5 MB).

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány (PDF, 4 MB).

Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány (PDF, 5 MB).

5.11.2018

Oznamenie o prerokovani navrhu Programu starostlivosti o Chranene vtacie uzemie Strazovske vrchy na roky 2019 – 2048. (PDF, 496 kB)

zoznamy dotknutych pozemkov KN-C (PDF, 245 kB) a KN-E, (PDF, 439 kB)

zoznam dotknutych subjetov (PDF, 274 kB).

31.10.2018

Rozhodnutie-Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úpravvykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva (PDF, 7 MB)

22.10.2018

Rozhodnutie-Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Peťovka, lokalita Kopanice (PDF, 6 MB)

15.10.2018

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov - lokalita Hrubá Niva. (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice. (PDF, 1 MB)

10.10.2018

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o.“. (PDF, 435 kB)

2.8.2018

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík. (PDF, 1 MB)
                Príloha vyhlášky (PDF, 3 MB)

31.7.2018

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ v k. ú. Soblahov – časť „Za chodníkom“. (PDF, 111 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bolešov - lokalita "Lazy" (PDF, 5 MB)

 17.7.2018

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia po zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík (PDF, 4 MB)

16.7.2018

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 2 MB)

 10.7.2018

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 3 MB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík po zmene obvodu. (PDF, 1 MB)

6.6.2018

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 1 MB)

5.6.2018

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o". (PDF, 129 kB)

9.5.2018

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 2 MB)

2.5.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia a zo zasadnutia predstavenstva – JPÚ Horné Srnie – časť „Pod Vŕškom“ (PDF, 659 kB)

19.4.2018

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Soblahov – časť Za chodníkom (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Peťovka, lokalita Kopanice. (PDF, 2 MB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík po rozhodnutí o povolení pozemkových úprav (PDF, 4 MB).

 21.3.2018

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu v obvode JPÚ Soblahov - časť Palmovská (PDF, 2 MB).

14.3.2018

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány (PDF, 2 MB)

13.3.2018

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ Horné Srnie – Pod Vŕškom. (PDF, 813 kB)

26.2.2018

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 523 kB)

9.2.2018

Zverejnenie platných ZUNP v rámci JPÚ Nemšová – JFK Servis s.r.o. (PDF, 1 MB)

2.10.2017

Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov (PDF, 1 MB)