Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2021, pondelok
 

Archív do 21.9.2020 Vyhlášky

21.9.2020

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť
(PDF, 255 kB)
                              Zverejnenie registra pôvodného stavu JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť (PDF, 255 kB)

16.9.2020

Zastavenie konania o poverení ochranou poľovníctva v poľovnom revíri Trubárka. (PDF, 492 kB)

8.9.2020

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou JPU v časti intravilánu k. ú. Veľký Kolačín, lokalita CKN p. č. 27 a 28 (PDF, 240 kB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Mníchova Lehota, lokalita „Pusté-sever“. (PDF, 800 kB)

17.8.2020

Oznámenie o začatí konania o poverení ochranou poľovníctva v poľovnom revíri Trubárka (PDF, 446 kB)

4.8.2020

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku lesná cesta Čechovka v k.ú. Istebník (PDF, 298 kB)

3.8.2020

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v časti extravilánu k. ú. Omšenie, lokalita Na dolnom konci. (PDF, 170 kB)

29.7.2020

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever. (PDF, 168 kB)

27.7.2020

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“ (PDF, 126 kB)

20.7.2020

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v intraviláne k. ú. Trenčianske Mitice, lokalita Okolie E KN parcely 55. (PDF, 346 kB)

9.7.2020

Zverejnenie platných zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 579 kB)

29.6.2020

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť (PDF, 784 kB)

26.6.2020

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v k. ú. Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (PDF, 168 kB)

22.6.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 262b1, 262b2 LC Ilava (PDF, 202 kB)

Nariadenie prípravného konania v k. ú. Nová Dubnica, lokalita „Hliny Sever (PDF, 398 kB)

18.6.2020

Rozhodnutie o obmedzení lesných pozemkov v k.ú. Horné Motešice a v k.ú. Peťovka pre podzemné elektrické vedenie - doručenie verejnou vyhláškou neznámym vlastníkom (PDF, 188 kB)

16.6.2020

Nariadenie prípravného konania JPU v k. ú. Svinná, lokalita Hájik - podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb..     (PDF, 169 kB)    Mapa obvodu (PDF, 1 MB)

8.6.2020

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPU v časti intravilánu k. ú. Trenčianske Mitice, lokalita Okolie E KN parcely 55 - podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 183 kB)

4.6.2020

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v rámci projektu JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 239 kB)

2.6.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 260b1, 260b2 a pozemok slúžiaci poľovníckemu hospodáreniu č. 77 LC Ilava (PDF, 421 kB)

19.5.2020

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“. (PDF, 533 kB)

18.5.2020

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa – porast 258b LC Ilava (PDF, 4 MB)

                Príloha k rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní porastu 258b (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav Č.j.: OU-TN-PLO1-2020/015353-003-SIT (PDF, 5 MB)

14.5.2020

Verejná vyhláška: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (PDF, 2 MB)

               Zákres navrhovaného obvodu k.ú.Trenčianske Teplice, Urbánková (PDF, 915 kB)

               Zoznam parciel (PDF, 5 MB)

11.5.2020

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa – porast 163d LC Ilava (PDF, 239 kB)

Príloha k rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní porastu 163d (PDF, 4 MB)

14.4.2020

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa – porast 162 LC Ilava (PDF, 554 kB)

Príloha k rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní porastu 162 (PDF, 287 kB)

9.4.2020

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPU v extraviláne k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány - podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 186 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav aformou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná – Velčice, lokalita „Pod Hliníky - Dubenec“ (PDF, 411 kB)

26.3.2020

Oznámenie o zrušení ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (PDF, 168 kB)

19.3.2020

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“ (PDF, 173 kB)

6.3.2020

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPU v extraviláne k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík - podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 4 MB)

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť (PDF, 247 kB)"

28.2.2020

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 275 kB)

21.2.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 258b LC Ilava (PDF, 343 kB)

17.2.2020

Nariadenie prípravného konania PU v k. ú. Košeca - podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb.. (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Dulov (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Kolačín (PDF, 3 MB)

13.2.2020

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Ladce (PDF, 172 kB)

12.2.2020

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“. (PDF, 593 kB)

30.1.2020

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v k. ú. Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“. (PDF, 156 kB)

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 163d LC Ilava (PDF, 144 kB)

10.1.2020

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho  územia Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (PDF, 934 kB)

8.1.2020

Výzva vlastníkom lesných pozemkov – porast 162 LC Ilava (PDF, 224 kB)

19.12.2019

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“ (PDF, 125 kB)

20.11.2019

Zverejnenie prepracovaného rozdeľovacieho plánu v obvode projektu JPÚ Soblahov – časť  „Palmovská“. (PDF, 188 kB)

14.11.2019

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku  p.č. 11220/ 2  v k.ú. Horná Súča . (PDF, 4 MB)

30.10.2019

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Kostolná-Záriečie - časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“. (PDF, 1 MB)

21.10.2019

Nariadenie vykonania projektu JPU v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík - podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. a postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. (PDF, 5 MB)

17.10.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku p.č. 11220/ 2  v k.ú. Horná Súča . (PDF, 3 MB)

14.10.2019

Rozhodnutie - podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o schválení RP vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, a PSZaO a VZaO projektu JPU v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 3 MB)

25.9.2019

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku  p.č. 76  v k.ú. Rožňová Neporadza . (PDF, 6 MB)

19.9.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (PDF, 5 MB)

5.9.2019

Rozhodnutie - podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o schválení RP vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, a PSZaO projektu JPU v extraviláne k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík.. (PDF, 253 kB)

29.7.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav " v časti katastrálneho územia Omšenie, lokalita "Na Dolnom konci". (PDF, 3 MB)

16.7.2019

Oznámenie o predlžení lehoty pre rozhodnutie o zmene druhu pozemku p.č. 76  v k.ú. Rožňová Neporadza . (PDF, 431 kB)

8.7.2019

Oznámenie o začatí konania v zmysle §7 ods.4 zák. č. 64/1997 Z.z. v ZO Volavé, k.ú. Kubrá. (PDF, 3 MB)

28.6.2019

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

                                                      http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=trencin

                                                      http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=ilava

27.6.2019

Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k. ú. Horné Srnie – časť „Pod Vŕškom“. (PDF, 2 MB)

18.6.2019

Rozhodnutie o zastavení konania o Pozemkových úpravách formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Trenčín, lokalita ,,Pod Sokolice" (PDF, 2 MB)

10.6.2019

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad umiestnenia nových pozemkov, k.ú. Dulov -  lokalita "Hrubá Niva (PDF, 2 MB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Dulov, Hrubá niva (PDF, 58 kB)

5.6.2019

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v niekoľkých častiach katastrálneho územia Trenčianska Turná a v časti katastrálneho územia Hámre, (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania o pozemkových úpravách formou jednoduchých pozemkových úprav v niekoľkých častiach katastrálneho územia Trenčianska Turná a v časti katastrálneho územia Hámre, (PDF, 4 MB)

27.5.2019

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 1 MB)

24.5.2019

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti intravilánu k.ú. Trenčianske Mitice - lokalita - Okolie E-KN parcely 55". (PDF, 1 MB)

20.5.2019

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Kostolná – Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31 (PDF, 4 MB)

24.4.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku p.č. 76  v k.ú. Rožňová Neporadza (PDF, 794 kB)

23.4.2019

JPU pusté - sever

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (PDF, 3 MB)

Oznámenie účastníkom o plánovanom konaní o začatí JPU v časti k. ú. Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (PDF, 815 kB)

16.4.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dolná Poruba. (PDF, 2 MB)

4.4.2019

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita -Hrubá Niva (PDF, 1 MB)

18.3.2019

Nariadenie konania o začatí JPU Trenčín" v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Trenčín, lokalita ,,Pod Sokolice" (PDF, 3 MB)

28.2.2019

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Trenčianska Turná a v časti katastrálneho územia Hámre (PDF, 139 kB).

Prílohou rozhodnutia je Mapa obvodu JPU (PDF, 473 kB).

25.2.2019

Register pôvodného stavu Horné Sŕnie " Pod Vŕškom" (PDF, 570 kB)

17.1.2019

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 2 MB)

                                                                              Príloha k platnosti zásad (PDF, 3 MB)

11.1.2019

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík. (PDF, 2 MB)

7.1.2019

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice, lokalita "Okolie E-KN parcely 55" (PDF, 3 MB)

4.1.2019

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o. (PDF, 5 MB)

2019

21.12.2018

Rozhodnutie o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica (PDF, 1 MB)

12.12.2018

Nariadenie vykonania projektu JPÚ v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o.“. (PDF, 6 MB)

4.12.2018

Nariadenie miestnej ohliadky v konaní o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica.  (PDF, 440 kB)

26.11.2018


Oznámenie o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva  k pozemkom v záhradkovej osade Markovica (PDF, 155 kB)

              Zoznam vlastnikov-podla ARPS Markovica (PDF, 307 kB)

19.11.2018

Oznámenie o začatí konania o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica (PDF, 3 MB)

              Rozhodnutie o prerušení konania o dočasnom vyňatí časti lesného pozemku k. ú. Nová Dubnica (PDF, 3 MB)

15.11.2018

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík. (PDF, 2 MB)

Oznámenie o platnosti a platnom znení zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík (PDF, 5 MB).

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány (PDF, 4 MB).

Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány (PDF, 5 MB).

5.11.2018

Oznamenie o prerokovani navrhu Programu starostlivosti o Chranene vtacie uzemie Strazovske vrchy na roky 2019 – 2048. (PDF, 496 kB)

zoznamy dotknutych pozemkov KN-C (PDF, 245 kB) a KN-E, (PDF, 439 kB)

zoznam dotknutych subjetov (PDF, 274 kB).

31.10.2018

Rozhodnutie-Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úpravvykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva (PDF, 7 MB)

22.10.2018

Rozhodnutie-Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Peťovka, lokalita Kopanice (PDF, 6 MB)

15.10.2018

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov - lokalita Hrubá Niva. (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice. (PDF, 1 MB)

10.10.2018

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o.“. (PDF, 435 kB)

2.8.2018

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík. (PDF, 1 MB)
                Príloha vyhlášky (PDF, 3 MB)

31.7.2018

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ v k. ú. Soblahov – časť „Za chodníkom“. (PDF, 111 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bolešov - lokalita "Lazy" (PDF, 5 MB)

 17.7.2018

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia po zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Predný Bzovík (PDF, 4 MB)

16.7.2018

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 2 MB)

 10.7.2018

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 3 MB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík po zmene obvodu. (PDF, 1 MB)

6.6.2018

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány. (PDF, 1 MB)

5.6.2018

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nemšová – časť „JFK Servis s.r.o". (PDF, 129 kB)

9.5.2018

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 2 MB)

2.5.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia a zo zasadnutia predstavenstva – JPÚ Horné Srnie – časť „Pod Vŕškom“ (PDF, 659 kB)

19.4.2018

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Soblahov – časť Za chodníkom (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Peťovka, lokalita Kopanice. (PDF, 2 MB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v k. ú. Horná Súča, lokalita Predný Bzovík po rozhodnutí o povolení pozemkových úprav (PDF, 4 MB).

 21.3.2018

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu v obvode JPÚ Soblahov - časť Palmovská (PDF, 2 MB).

14.3.2018

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v k. ú. Horná Súča, lokalita Dolný Brodek a Horné Lány (PDF, 2 MB)

13.3.2018

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ Horné Srnie – Pod Vŕškom. (PDF, 813 kB)

26.2.2018

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti intravilánu katastrálneho územia Trenčianske Mitice - lokalita „Okolie E KN parcely 55“. (PDF, 523 kB)

9.2.2018

Zverejnenie platných ZUNP v rámci JPÚ Nemšová – JFK Servis s.r.o. (PDF, 1 MB)

2.10.2017

Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov (PDF, 1 MB)