Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Výročné správy

Oznámenie o uskutočnení verejného odpočtu

 

   V súlade s uznesením vlády č. 1189/2001 z 19. decembra 2001, oznamujeme, že dňa 29.5.2013 o 10,00 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Martin za rok 2012.  

    Verejný odpočet sa bude konať v budove Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, v zasadacej miestnosti Obvodného úradu Martin na 3 poschodí č. dv.303. 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      Ing. Marian Ličko

                                                                                                                                                                            prednosta

  

  

  

Oznámenie o uskutočnení verejného odpočtu

 

 

   V súlade s uznesením vlády č. 1189/2001 z 19. decembra 2001, oznamujeme, že dňa 22.5.2012 o 10,00 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Martin za rok 2011.

   Verejný odpočet sa bude konať v budove Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí č. dv.103.

                                                                                                                               

                                                                                                                             Ing. Peter Belica

                                                                                                                                   prednosta

  

  

 

 

Oznámenie o uskutočnení verejného odpočtu

 

 V nadväznosti na uznesenie vlády č. 1189/2001 bod B5, oznamujeme, že dňa 27.5.2011 v čase od 10,00 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Martin za rok 2010.

 Verejný odpočet sa bude konať v budove Mestského úradu Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí č. dv.101.

 

                                                                                                                             Ing. Peter Belica

                                                                                                                                   prednosta