Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Základné informácie

Okresný úrad Čadca

Palárikova 91

022 01 Čadca

Tel.:  041/4308701

Prednosta

PhDr. Peter Šimčisko

Tel.:  041/4308780

Email: prednosta.ca@minv.sk 

Pracoviská :  

 

Budova - Palárikova 91, 022 01 Čadca

  • podateľňa, supervízor - prízemie
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - 1.poschodie
  • odbor živnostenského podnikania - 2.poschodie
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 3.poschodie 
  • odbor starostlivosti o životné prostredie - 3.poschodie 

Budova - Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca

  • odbor krízového riadenia - 2.poschodie 
  • prednosta okresného úradu, sekretariát - 3.poshodie
  • organizačný odbor - 1. poschodiea

Budova - Palárikova 95, Čadca

  • pozemkový a lesný odbor

Budova - Ľudmily Podjavorinskej 2357 

  • katastrálny odbor