Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Zamestnanci odboru

Ing. Adriana Bystrenová

vedúca odboru
Telefón 058/7325400; +421905524713

Edita Droždiaková

asistentka prednostu OÚ
Telefón 058/7322394; +421915393168
Fax 058/7321115

Mária Vápeníková

podateľňa
Telefón 058/7321115
Fax 058/7321115

Ing. Ferdinand Polgáry

povinné zmluvné pistenie motorových vozidiel
Telefón 058/4421702; +421918791104

Ing. Ľudmila Zákutná

Správa registratúry OÚ
Telefón 058/7322536
Fax 058/7321115

Ing. Veronika Hajdúková

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
Telefón 058/7322394

Mgr. Miroslava Grešková

supervízor organizačného odboru
Telefón +421903232113

Ing. Adriana Soltészová

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
Telefón 058/7322394

Bianka Czakóová

supervízor organizačného odboru
Telefón +421908232113