Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci

Prednosta

Ing. Michal Sopko

Mierová 4, Medzilaborce
Telefón 057/7580624


 

Organizačný odbor

Mgr. Jana Macková

radca, sekretariat prednostu
Telefón 057/7580624

Mgr. Ľudmila Štecová

odborný radca
Telefón 0961 80 57 23

Mgr. Nikola Iľašová

odborný radca

Bc. Diana Šutyová

odborný radca

Mária Chomová

hlavný referent - supervízor
Telefón 0961 80 57 18

 

Odbor krízového riadenia

Ing. Peter Vataha

vedúci odboru
Telefón 057/769 4690

Mgr. Lukáš Halas

odborný radca
Telefón 057/769 4690

 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Pavel Brecik

vedúci odboru
Telefón 0961 80 5720

Sídlo výkonu práce

Mierova 4, Medzilaborce
Telefón 0961 80 5720

Ing. Jozef Kocan

odborný radca
Telefón 0961 80 5722

Ing. Miroslav Porada

odborný radca
Telefón 0961 80 5721


 

Katastrálny odbor

Mgr. Jana Repovská

vedúca odboru
Telefón 0961 80 5725

Sídlo výkonu práce

Mierova 4, Medzilaborce
Telefón 0961 80 5725

     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Michal Pukáč

vedúci oddelenia
Telefón 0961 80 57 26

Mgr. Zuzana Jalčová

odborný radca
Telefón 0961 80 57 24


     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Renáta Slížová

radca
Telefón 0961 80 57 28

Mária Gubová

radca
Telefón 0961 80 57 18

Ing. Mária Lelková

vedúca oddelenia
Telefón 0961 80 57 27