Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Prednosta

Mgr. Radovan Bajaj

Mierová 4, Medzilaborce
Telefón 057/7580624


 

Organizačný odbor

PhDr. Martina Sotáková

radca
Telefón 057/7580624

Mgr. Ľudmila Štecová

odborný radca
Telefón 0961 805 723

 

Odbor krízového riadenia

Ing. Peter Vataha

vedúci odboru
Telefón 057/769 4690

Mgr. Lukáš Halas

samostatný radca
Telefón 057/769 4690

 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Pavel Brecik

vedúci odboru
Telefón 0961 80 5720

Sídlo výkonu práce

Mierova 4, Medzilaborce
Telefón 0961 80 5720

Ing. Jozef Kocan

odborný radca
Telefón 0961 80 5722

Ing. Miroslav Porada

odborný radca
Telefón 0961 80 5721


 

Katastrálny odbor

Mgr. Jana Repovská

vedúca odboru
Telefón 0961 80 5725

Sídlo výkonu práce

Mierova 4, Medzilaborce
Telefón 0961 80 5725

     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Michal Pukáč

vedúci oddelenia
Telefón 0961 80 5726

Ing. Mária Lelková

samostatný radca
Telefón 0961 80 5724


     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mária Chomová

hlavný referent
Telefón 0961 80 5727

Renáta Slížová

hlavný referent
Telefón 0961 80 5728

Mária Gubová

hlavný referent
Telefón 0961 80 5718