Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Zamestnanci

Kontakty

Meno

Funkcia

Telefón

 

E-mail

PREDNOSTA                                                                                                                                              
Ing. Miroslav Kovalčík prednosta 043/5526801 0961465700    Miroslav.Kovalcik@minv.sk
    Fax:043/5526681   prednosta.tr@minv.sk
         
ODBOR  ORGANIZAČNÝ
Martina Lošonská sekretariát

043/5526681 0961465701

Fax:043/5526681

   Martina.Losonska@minv.sk                                            oo.tr@minv.sk
         
ODBOR  KRÍZOVÉHO RIADENIA                                                                                                                                                                          
Ing. Jozef Buoc vedúci odboru 043/5526681 0961465709    Jozef.Buoc@minv.sk
        okr.tr@minv.sk
Ing. Michal Turčan úsek civilnej ochrany obyvateľstva 043/5526681 0961465709   Michal.Turcan@minv.sk
        okr.tr@minv.sk
         
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                                                                                                                                                                   
Ing. Viera Moskaľová vedúca odboru

              043/4923304               0961465704

              fax:043/4923304

 

    Viera.Moskalova@minv.sk

    oszp.tr@minv.sk

Ing. Tatiana Kucháriková úsek ochrany ovzd., EIA,priem.havárie  

              0961465703

      Tatiana.Kucharikova@minv.sk
Mgr. Milena Pareničková úsek odpadovaného hospodárstva  

             0961465705

      Milena.Parenickova@minv.sk
Ing. Lucia Siekelová úsek ochrany vôd  

             0961465705

      Lucia.Siekelova@minv.sk
         
KATASTRÁLNY ODBOR        
           
         
In. Lenka Marčeková poverená vedúca odboru katastra 2 817 769,  0961465714, 0918590450       lenka.marcekova@skgeodesy.sk
Viera Ursínyová odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam  2 817 764,  0961465713       viera.ursinyova@skgeodesy.sk
Ing.Katarína Móricová Krupcová

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

 2 817 764,  0961465713

      katarina.moricova@skgeodesy.sk
Ing.Miriam Bulejčíková

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 

 2 817 765,  0961465721 

      miriam.bulejcikova@skgeodesy.sk
Ing.Beata Gáborová

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 

 2 817 465,  0961465721

      beata.gaborova@skgeodesy.sk
         
Bc.Martina Vavrová vedúca oddelenia  2 817 762,  0961465711       martina.vavrova@skgeodesy.sk
Ing.Zdenka Cinková

odd.tech, dokument. a posk.informácií

 2 817 767,  0961465715       zdenka.cinkova@skgeodesy.sk
Ing.Peter Haľama odd.tech, dokument. a posk.informácií  2 817 763       peter.halama@skgeodesy.sk
Ing. Michaela Krchňavá odd.tech, dokument. a posk.informácií  2 817 763      michaela.krchnava@skgeodesy.sk
Michaela Hullová

odd.tech, dokument. a posk.informácií

 2 817 767,  0961465715 

     michaela.hullova@skgeodesy.sk