Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Akčný plán


Výzva č. 4/OÚ-SV/2021

Výzva č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 33 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č.4-OU-SV-2021 (PDF, 236 kB)

Žiadosť o poskytnutie RP MIRRI SR (DOCX, 132 kB)

Zoznam aktivít k výzve č.4 (PDF, 5 MB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (RTF, 46 kB)

Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní (DOCX, 14 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1407/2013 – ( podnikatelia) (DOCX, 49 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 – ( poľnohospodári) (DOCX, 48 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP (PDF, 691 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 24 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 (PDF, 800 kB)

 

Výzvy rok 2020

Žiadosť o poskytnutie RP (DOCX, 134 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 245 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 691 kB)

Výzva č. 3/2020 OÚ Snina
(PDF, 298 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/2020 (PDF, 298 kB)

Aktivity 2020 (PDF, 177 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti ( schéma DE minimis) v znení dodatku č. 1
(PDF, 800 kB)

Vyhlásenie  žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 – ( poľnohospodári) (DOCX, 48 kB)

Vyhlásenie  žiadateľa o minimálnu pomoc 1407/2013 – ( podnikatelia) (DOCX, 49 kB)

 

Zápisnice

Zápisnica č.1/2020 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 20.8.2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 3/2020  z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 5 MB)

Zápisnica č.4/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 18.9.2020 (PDF, 6 MB)

Zápisnica č. 2/2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27. 2. 2020 (PDF, 6 MB)

Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 903 kB)

Zápisnica č. 5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27. 9. 2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 3/2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 2 o hlasovaní per rollam (PDF, 941 kB)

 

 

 

 

Akčný plán

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 195 kB)

 

 

Archív

Žiadosť o poskytnutie RP 01.07.2020 (DOCX, 85 kB)