Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Akčný plán

 

Výzva pre verejnosť

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zápisnica č. 1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27. 2. 2020 (5,7 MB) pdf
Register doručených žiadostí (02/OÚ-SV/2020) (5,5 MB) pdf
Čestné vyhlásenie spolufinancovanie (42,2 kB) rtf
Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (41,5 kB) rtf
Žadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (644,4 kB) rtf
Zoznam merateľných ukazovateľov (408,1 kB) pdf
Vyzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok č.2 (309,0 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ Výboru pre rozvoj okresu Snina (902,7 kB) pdf
Zápisnica č.5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina (2,1 MB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku č. 1 (1,5 MB) pdf
Register doručených žiadostí 01/OÚ - SV/2019 aktualizovaný k 30. 9. 2019 (231,3 kB) pdf
Zápisnica č. 4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27. 9. 2019 (1,6 MB) pdf
Zápisnica č. 3/2019 (2,4 MB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov (420,2 kB) pdf
Výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok (123,2 kB) pdf
Zápisnica č. 2 o hlasovaní per rollam (940,8 kB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Snina - výzva pre verejnosť (208,7 kB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Snina (1,2 MB) pdf
Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (34,5 kB) pdf
Štatút Výboru pre rozvoj okresu Snina (155,9 kB) pdf
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (239,3 kB) pdf
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (216,2 kB) pdf
Príručka pre žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie RP (3,8 MB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (637,3 kB) rtf
Informácie k predkladaniu žiadostí o regionálny príspevok na rok 2019 okres Snina (137,0 kB) pdf