Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Akčný plán okresu Medzilaborce

 Aktuálne

Žiadosť o regionálny príspevok  - VZOR (DOCX, 134 kB)

Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.2 (PDF, 2 MB)

 

 

1.  Zákon č. 336/2015 (PDF, 216 kB)

2.  Zákon č. 539/2008 (PDF, 239 kB)

3.  Štatút výboru NRO ML (PDF, 246 kB)

4.  Menný zoznam členov výboru NRO ML (PDF, 34 kB)

5.  Zápisnice zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 26-06-2018 (PDF, 819 kB)

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-08-2018 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-09-2018 (PDF, 983 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 28-09-2018 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-3-2019 (PDF, 820 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 24-04-2019 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 23-09-2019 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-06-2020 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-08-2020 (PDF, 888 kB)  

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  7-09-2020   (PDF, 464 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 16-09-2020  (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 30-09-2020 (PDF, 962 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 7-10-2020 (PDF, 857 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-02-2021 (PDF, 900 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-05-2021 (PDF, 2 MB)

6.   Zápisnice o hlasovaní „per rolam" k vydaniu stanoviska Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

      - Zápisnica z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 1 MB)

      - Zápis z hlasovania per rollam 12.4.2021 (PDF, 635 kB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 961 kB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 14.07.2021 (PDF, 6 MB)

 

      Výzvy: 

7.   Výzva 01-2018 - ukončená (PDF, 294 kB)

8.   Žiadosť o poskytnutie regionalného príspevku - vzor (DOCX, 77 kB)

9.   Akčný plán NRO ML (PDF, 2 MB)

10.  Register doručených žiadosti k  výzve 01-OÚ ML-2018 (PDF, 783 kB)

11.  Dodatok č.1 k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 793 kB)

12.  Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.1 (PDF, 2 MB)

13.  Výzva 02 - 2019 - ukončená (PDF, 592 kB)

14.  Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 ( schéma de minimis ) (PDF, 760 kB)

15.  Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 725 kB)

16.  Register doručených žiadosti k výzve 02 - OÚ ML - 2019 (PDF, 466 kB)

17.  Výzva 03 - 2019 ukončená (PDF, 588 kB)

18.  Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ( schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

19.  Register doručených žiadosti k výzve 03 - OÚ ML - 2019  (PDF, 444 kB)

20.  Dodatok č.2_k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 1 MB)

21.  Výzva 04/2020 - ukončená  (PDF, 588 kB)

22.  Register doručených žiadosti k Výzve 04 - OÚ - 2020 (PDF, 419 kB)

23.  Výzva 05/2020 - ukončená (PDF, 907 kB)

     - Príloha č. 1 vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 146 kB)

24.  Register doručených žiadosti k Výzve 05 - OÚ - 2020  (PDF, 1 MB)

25.  Výzva 06/ OÚ -ML / 2020 - ukončená (PDF, 995 kB)

26.  Register doručených žiadosti k Výzve 06 - OÚ - 2020 (PDF, 985 kB)

27.  Výzva 07/ OÚ - ML / 2020 - ukončená (PDF, 1 MB)

28.  Register doručených žiadosti k Výzve 07 - OÚ - 2020 aktualizovaný   (PDF, 484 kB)

29.  Výzva 08 OU ML/2021 - ukončená (PDF, 8 MB)

30.  Register doručených žiadostí k Výzve 08 OU ML 2021 - aktualizované 31.05.2021  (PDF, 2 MB)

31. Výzva 09 OÚ ML 2021 - ukončená (PDF, 7 MB)

32. Register doručených žiadostí k Výzve 09 OÚ ML 2021 - aktualizované 14.07.2021 (PDF, 890 kB)