Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Akčný plán okresu Stropkov

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov v znení dodatku č. 1 (PDF, 2 MB)

Dodatok č. 1 k AP rozvoja okresu Stropkov (PDF, 1 MB)

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutý okres Stropkov  (PDF, 2 MB)

Výbor pre rozvoj okresu Stropkov

Štatút výboru pre rozvoj okresu Stropkov (PDF, 102 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Stropkov (PDF, 189 kB)

Štatút výboru pre rozvoj okresu Stropkov v znení dodatku č. 1 (PDF, 243 kB)

Zákony

336/2015 Z. z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 217 kB)

539/2008 Z. z. - Zákon o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 242 kB)

Výzvy

Výzva 03/ OÚ SP/2021 (PDF, 3 MB)

Výzva 02/ OÚ SP/2020 - ukončená (PDF, 680 kB)

Výzva 01/OÚ SP/2019 - ukončená (PDF, 327 kB)

Register doručených žiadosti (01_OÚ SP_2019) (PDF, 282 kB)

Register doručených žiadosti ( 02 OÚ SP 2020 ) (XLSX, 23 kB)

Register žiadosti 2020 aktualizácia 1 (XLSX, 23 kB)

Zápisnice zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Stropkov

Zápisnica Výboru pre rozvoj okresu Stropkov č. 1 z 02.08.2021 (PDF, 3 MB)

Zápisnica Výboru pre rozvoj okresu Stropkov č. 5 z 28.9.2020 (PDF, 13 MB)

Zápisnica z hlasovania per rollam č.4  z 10.9.2020 (PDF, 504 kB)

Zápisnica Výboru pre rozvoj okresu Stropkov 06.08.2020 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 23.6.2020 (PDF, 556 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 06.03.2020 (PDF, 657 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 25.11.2019 (PDF, 662 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 30.09.2019 (PDF, 364 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 19.09.2019 (PDF, 386 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 11.9.2019 (PDF, 351 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 5.9.2019 (PDF, 643 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 13.8.2019 (PDF, 313 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 23.7.2019 (PDF, 5 MB)

 Dokumenty na stiahnutie

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov - nový (RTF, 152 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - MIRRI SR (DOCX, 148 kB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie reginálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 691 kB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 72 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II. (PDF, 938 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (02.11.2020) (DOCX, 16 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - spolufinancovanie (02.11.2020) (DOCX, 16 kB)

Evidencia obsadzovania-preobsadzovania pracovných miest (XLSX, 40 kB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 80 kB)

Preukazovanie nárastu - úbytku pracovných miest u prijimateľa (XLSX, 38 kB)