Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Aktuality

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

 Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

 V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

 

 

 

 

Štátny archív v Bratislave Vás srdečne pozýva na výstavu venovanú európskym kontaktom v minulosti...

 

pozvanka_vystava 2016

 

 

 

DOD 2015 - Vinohradníctvo a vinárstvo v dejinách

   

 

 

 

 

 

 

 

Štátny archív v Bratislave v spolupráci so Štátnym archívom v Bratislave – pobočka Modra a Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravil pre verejnosť ďalší deň otvorených dverí na tému „Vinohradníctvo a vinárstvo v dejinách“, ktorý sa konal v dňoch 18. 9. – 19. 9. 2015. Návštevníci mali možnosť prezrieť si jedinečné archívne dokumenty v origináloch, týkajúce sa života vo vinici, vinohradníckeho práva, vinohradníckych erbov a mnohé iné a vypočuť si odborný výklad k jednotlivým témam a jednotlivým dokumentom. Pre  návštevníkov boli pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať pečatenie, písanie brkom a iné aktivity.

 

 

 Deň otvorených dverí úspešne za nami:)

Bratislava, 7. 10. 2014

DOD_2014

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 3. októbra 2014 otvoril pre verejnosť svoje brány Štátny archív v Bratislave. Výstava archívnych dokumentov na tému "Choroby a infekčné nákazy v dejinách" bola sprevádzaná autorským komentárom k jednotlivým dokumentom a tvorivými dielňami, ktorých cieľom bolo priblížiť prácu archívov a prezentovať jednotlivé pomocné vedy historické.

Okrem účasti škôl z Bratislavy prekvapil autorov dňa otvorených dverí aj veľký záujem verejnosti a médií (http://tablet.tv/spravy/140940_005_112_spravy_20141003mp4542ec5bf9473991af2423e2f/1333/).

Verejnosti boli sprístupnené dokumenty z viacerých fondov archívu, ktoré tematicky spadali do rámca výstavy. Súčasťou expozície boli aj historické knižné skvosty z archívnej knižnice.

 

 

 

Pamäť bez hraníc

Archívy rakúsko-slovenského pohraničia. Prítomnosť a budúcnosť

Záverečná konferencia projektu „Pamäť bez hraníc – Historické dokumenty ako základ cezhraničnej identity a kultúry“ – časť programu Európskej územnej spolupráce (ETZ) Slovensko-Rakúsko – ponúkla ako slovenským, tak aj rakúskym archívom na pohraničí, ich užívateľom, ako aj historickým a genealogickým spolkom platformu, kde mohli prezentovať svoje aktivity a tieto si navzájom vymieňať. Navštívte bezplatnú online databázu crossborderarchives.eu a získajte tak neobmedzený prístup ku historickým dokumentom oboch krajín!

 

 

Archívne klenoty slovenskej histórie sprístupnené širokej verejnosti

Bratislava,, 22. 11. 2013

Výstavou  pod názvom Archívne klenoty si chcú slovenskí archivári pripomenúť dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky, ako aj budúcoročné šesťdesiate výročie organizovaného archívnictva na Slovensku. Odbor archívov a registratúr MV SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravil expozíciu toho najvzácnejšieho z archívnych dokumentov uchovávajúcich pamäť, identitu a kultúru národa. Záštitu nad výstavou prevzal minister vnútra Robert Kaliňák a pre širokú verejnosť je prístupná  v termíne od 22. novembra od 2. februára 2014 v priestoroch Bratislavského hradu. 

 
 Ako zaznelo na vernisáži,  organizovanie podobných výstav nie je u nás ani v zahraničí všednou udalosťou. Je spojené s množstvom organizačných ale aj bezpečnostných opatrení kvôli krehkosti archívnych dokumentov a tým pádom vysoké nároky na ich citlivé uloženie, transport ako aj fyzikálne podmienkych ich exponovania vo výstavných priestoroch.  Posledná podobná výstava venovaná národným kultúrnym pamiatkam v slovenských archívoch sa uskutočnila tiež na Bratislavskom hrade na jeseň  1989 (takmer v predvečer nežnej revolúcie)  a stretla sa s mimoriadnym ohlasom. Viaceré archívne klenoty prezentované na výstave, medzi nimi predovšetkým vzácne symboly slovenskej štátnosti, vznikli v rokoch 1990-1993 na vtedajšom civilnosprávnom úseku rezortu vnútra (dnešná sekcia verejnej správy). Štátne symboly Slovenskej republiky ako aj štandardu prezidenta republiky vytvorili heraldici a archivári ministerstva  vnútra, ktorí zároveň adjustovalia špečatili najvýznamnejší dokument štátu - Ústavu Slovenskej republiky. 


Medzi vystavenými dokumentmi sa vynímajú aj tie najkrajšie iluminované listiny zdobené zlatom a potvrdené skvostnými pečaťami, akými sú erbové listiny pre Bratislavu (1436), Košice (1423) alebo elegantná Zlatá bula bratislavská (1464).  Záujemcovia o históriu môžu na výstave vzhliadnuť aj slávny Graciánov kódex z 12. storočia alebo pápežskú listinu, ktorou bola zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia. Niektoré dokumenty nezaujmú len svojou vizuálnou stránkou ale sú aj pozoruhodné svojim obsahom. Napríklad slávne Zoborské listiny z roku 1111 a 1113 nielenže potvrdzujú opátstvu na Zobore príjmy z mýta, ale uvádzajú aj viaceré slovenské mená cirkevných a svetských hodnostárov a dokonca mladšia z nich obsahuje najstaršiu písomnú zmienku k viac ako sedemdesiatim obciam na Slovensku. Podobne dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc a Beckova je nielen zaujímavý sumou, na ktorú bol vystavený (600 zlatých), ale aj tým, že je napísaný v slovakizovanej češtine z roku 1422. Z dokumentov dôležitých z národného hľadiska možno spomenúť slávne privilégium Ľudovíta I. z Anjou „Pro Slavis“ z roku 1381, rukopis textu štátnej hymny z roku 1844, ako aj matričný záznam o narodení Milana Rastislava Štefánika z roku 1880.


Expozíciu uzatvára Ústava Slovenskej republiky z roku 1992, originály štátnych symbolov z rokov 1990 a 1992 a kolekcia sľubov prezidentov Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti vydáva vydavateľstvo VEDA v spolupráci s MV SR aj sprievodnú publikácia autorskej dvojice L. Pavlíková – L. Vrtel: Klenoty slovenských archívov. Ide o plnofarebnú, reprezentačnú slovensko-anglickú publikáciu, prezentujúcu najcennejšie dokumenty ochraňované predovšetkým v štátnych archívoch Slovenskej republiky. 

 

 

V študovni (bádateľni)  nášho archívu Vás vybavia pracovníci študovne (bádateľne), Vašu návštevu archívu si môžete dohodnúť telefonicky, na tel. č. 00421257283262, 00421257283261 alebo písomne prostredníctvom e-mailu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den otvorenych dveri
den otvorenych dveri
den otvorenych dveri 2
den otvorenych dveri 2
den otvorenych dveri 3
den otvorenych dveri 3
den otvorenych dveri 4
den otvorenych dveri 4
den otvorenych dveri 5
den otvorenych dveri 5
den otvorenych dveri 6
den otvorenych dveri 6