Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Ako môže obyčajná čajová lyžička pomôcť?

11. 06. 2018

Charitatívna organizácia Karma Nirvana z Veľkej Británie varovala, že s príchodom školských prázdnin môžu byť mladí ľudia vo väčšom ohrození a v zahraničí sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi za účelom  núteného sobáša.

Organizácia sa vo svojej preventívnej činnosti zamerala na letiská, ktoré v problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi zohrávajú svoju úlohu, a ako organizácia poznamenala: „Pracovali sme s niekoľkými bezpečnostnými pracovníkmi za účelom zvýšenia povedomia o tom, čo  robiť v prípadoch podozrenia a identifikácie osôb, u ktorých je dôvod sa domnievať,  že sú odvážané do zahraničia za účelom uzavretia núteného sobáša. ... Ukrytím čajovej lyžičky do spodnej bielizne spustíte detektory kovov a budete mať možnosť s pracovníkom letiska izolovane hovoriť o tom, čo sa Vám deje," povedala Natasha Rattu, hovorkyňa charitatívnej organizácie Karma Nirvana.

"Cieľom lyžičkovej kampane je upriamiť pozornosť učiteľov, sociálnych pracovníkov, ale aj ďalších profesionálov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi, ktoré sú najzraniteľnejšou skupinou, na informácie o znakoch a indikátoroch obchodovania s ľuďmi, na ktoré si treba dať pozor."

Článok v anglickom jazyku nájdete TU

Pripájame takisto naše odporúčania, na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť pred vycestovaním do zahraničia.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy