Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Chceme pokračovať ďalej!

23. 11. 2018

PN2

V dňoch 12. a 13. novembra 2018 prebiehali interaktívne školenia pre zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne pre zamestnancov úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom tohto školenia bolo budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, pretože chápeme, že deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín a môžu sa stať terčom pre obchodníkov.

Prítomným bola interaktívnou formou pomocou filmov a prezentácií priblížená problematika obchodovania s ľuďmi a poskytnuté praktické informácie zamerané na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj kroky, ako postupovať v prípade zistenia akýchkoľvek informácií súvisiacich s trestným činom obchodovania s ľuďmi. Dozvedeli sa takisto o možnostiach prevencie a aktivitách, prostredníctvom ktorých oboznamujeme mladých ľudí o tom, ako môžu minimalizovať riziká a nástrahy.

"Chceme pokračovať ďalej!" Aj takéto vyjadrenia zo strany zúčastnených odzneli po školení.

V týchto aktivitách bude Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pokračovať v rozširovaní a posilňovaní národného referenčného mechanizmu, ktorého základom je identifikácia obetí a ich referovanie na poskytnutie potrebnej pomoci.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy