Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Jesenné kolo školení s pedagógmi

31. 10. 2018

Nevedela som si to predstaviť, ale otvorili ste mi oči. Tieto informácie budem určite posúvať ďalej. Ďakujeme.“ Aj takáto reakcia od účastníkov sa vyskytla po špecializovanom školení zameranom na včasnú identifikáciu obchodovania s ľuďmi. V dňoch 22.-23. októbra 2018 sa jedno z takýchto školení uskutočnilo v Centre účelových zariadení Signál v Piešťanoch. Tento krát boli účastníkmi pedagógovia zo základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných odborných škôl aj gymnázií , či centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zodpovední za prevenciu kriminality na školách.

Pracovný zápal                                  Pracovný zápal2

Pretože chápeme, že deti a mladí ľudia sú jednou z najzraniteľnejších skupín a môžu sa stať terčom pre obchodníkov, cieľom týchto školení je budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi. Prítomným bola interaktívnou formou priblížená problematika obchodovania s ľuďmi a dozvedeli sa takisto o možnostiach prevencie a aktivitách, prostredníctvom ktorých môžu oboznámiť mladých ľudí o tom, ako môžu minimalizovať riziká a nástrahy. Touto aktivitou Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prispieva k rozširovaniu a posilňovaniu národného referenčného mechanizmu, ktorého základom je identifikácia obetí a ich referovanie na poskytnutie potrebnej pomoci. V týchto školeniach budeme pokračovať aj naďalej.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy