Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Kampaň "Dobré rady pred vycestovaním za prácou do zahraničia" pokračuje s pracoviskami EURES

27. 07. 2018

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality pokračuje v kampani „Dobré rady pred vycestovaním za prácou do zahraničia“ v spolupráci s regionálnymi pracoviskami Európskych služieb zamestnanosti (EURopean Employment Services – EURES) úradov práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku. EURES predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej Európskej únie.  Medzi hlavné služby EURES poradcov patrí podávanie informácií, pracovné poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní na trhu práce.

Regionálnym pracoviskám EURES sme poskytli informačné materiály v zrozumiteľnom jazyku, na základe ktorých môžu EURES poradcovia informovať záujemcov o prácu v zahraničí o rizikách súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi pri hľadaní práce a vycestovaní za prácou v zahraničí a poradiť im, ako sa dá týmto rizikám predchádzať.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy