Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Multidisciplinárny seminár o nadnárodnej spolupráci v prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi

05. 06. 2018

Dňa 31. mája 2018 sa v Belehrade uskutočnil multidisciplinárny seminár s cieľom posilniť kapacity vládnych aj mimovládnych subjektov s cieľom  efektívnejšej nadnárodnej spolupráce v prípadoch obchodovania s ľuďmi.

Na seminári sa zúčastnili  zástupcovia štátnych orgánov vrátane policajných, diplomatických a konzulárnych pracovníkov, sociálnych pracovníkov, ako aj aktérov občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií. Päť medzinárodných rečníkov z krajín pôvodu zahraničných obetí identifikovaných v Srbsku a krajín možného vykorisťovania srbských obetí, konkrétne Albánska, Rakúska, Slovenskej republiky, Slovinska a bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, informovalo účastníkov o konkrétnych prípadoch a osvedčených postupoch s cieľom uľahčiť rozvoj kontaktov a partnerstiev medzi krajinami. Za Slovenskú republiku sa predmetného seminára s prezentáciou zúčastnil zástupca Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Vladimír Koman, ktorý prítomným odprezentoval nielen súčasnú situáciu v oblasti obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike, ale aj doterajšie či budúce kroky v medzinárodnej spolupráci hlavne so Srbskou republikou.  

Podpredsedníčka Úradu Rady Európy v Belehrade Irina Sahakyan Vetter vo svojom uvítacom príhovore zdôraznila, že "medzinárodná spolupráca je dôležitou súčasťou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Krajiny pôvodu, tranzitu a miesta určenia musia spolupracovať a vymieňať si informácie s cieľom uľahčiť bezpečný a dobrovoľný návrat a účinné opätovné začlenenie obetí obchodovania s ľuďmi späť do spoločnosti. "

Podujatie bolo organizované ako súčasť iniciatívy "Horizontálny nástroj pre západný Balkán a Turecko" spolufinancovanej Európskou úniou a Radou Európy a realizovanej Radou Európy.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy