Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Obchodovanie s ľuďmi - boj proti beztrestnosti

24. 08. 2020

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zorganizovala v dňoch 20. – 22. júla 2020 vo Viedni v poradí 20. konferenciu Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorej hlavnou témou bol boj proti beztrestnosti v oblasti obchodovania s ľuďmi prostredníctvom riadneho vyšetrovania prípadov a spravodlivého súdneho procesu. Na konferencii vystúpili kľúčoví predstavitelia významných medzinárodných organizácií a odborníci zapojení do boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorí upozornili na skutočnosť, že počet trestných konaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi sa znižuje a tresty pre páchateľov sú príliš nízke, ak vezmeme do úvahy povahu obchodovania s ľuďmi ako závažného zločinu. Jasne pomenovali dôvody tohoto stavu – nedostatky v systémoch orgánov presadzovania práva, súdov, ako aj nedostatok zdrojov a politickej vôle. Tento stav môže zapríčiniť, že páchatelia obchodovania s ľuďmi zostávajú nepotrestaní.
Zdôraznili dôležitosť využívania nových technológií na vypátranie páchateľov a obetí, zapojenie finančného vyšetrovania na dohľadanie toku finančných prostriedkov a spolupráce orgánov presadzovania práva a súdov na národnej a medzinárodnej úrovni. V rámci trestného procesu je žiaduce nielen brať na zodpovednosť páchateľov, ale aj uplatňovať prístup zameraný na obeť a jej prežitú traumu, ktorá je o to horšia, ak je konanie príliš zdĺhavé. Z tohoto dôvodu je vhodné, aby sa trestné konania neopierali iba o výpoveď obete a v čo najväčšej miere poskytovali obetiam pomoc a ochranu.
No a napokon sa odborníci venovali príkladom vhodne nastavených politík zameraných na viaceré formy obchodovania s ľuďmi a faktu, že v celej konštrukcii obchodovania s ľuďmi je nevyhnutné stíhať aj tých, ktorí vedome využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi.

Obrazový a zvukový záznam z celého podujatia môžete nájsť na webovej stránke organizácie.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy