Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Opäť začína jesenné kolo školení k identifikácii obchodovania s ľuďmi

21. 09. 2018

S prichádzajúcou jeseňou pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky opäť začali so sériou špecializovaných školení k problematike obchodovania s ľuďmi.  Tak ako po iné roky sme sa zamerali na cieľové skupiny osôb, ktoré môžu prichádzať do kontaktu s obeťami obchodovania s ľuďmi najčastejšie. Prvé školenie prebehlo dňa 19. septembra 2018 s cieľovou skupinou pracovníkov Slovenskej katolíckej charity, Gréckokatolíckej charity a neziskovej organizácie  Depaul Slovensko.  Na základe konkrétnych príkladov a životných príbehov rôznych osôb sme si vzájomne priblížili problematiku obchodovania s ľuďmi. Na názorných príkladoch sme si ozrejmili možnosti pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj indikátory obchodovania s ľuďmi, ktoré je možné pri rozhovore s potenciálnou obeťou rozoznať.  Spomenutá bola takisto aj možnosť využitia Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, prostredníctvom ktorej  o problematike obchodovania s ľuďmi môže bezplatne získať informácie aj široká verejnosť. Toto školenie bolo prínosné obojstranne, nakoľko títo pracovníci sa medzi obeťami obchodovania pohybujú denne. V takýchto aktivitách budeme pokračovať aj v najbližších mesiacoch.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy