Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Využívanie inovácií v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

30. 06. 2020

Dňa 24.06.2020 sa Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zúčastnilo videokonferencie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), kde bola predstavená publikácia s názvom: „Využívanie inovácií v boji proti obchodovaniu s ľuďmi: Komplexná analýza technologických nástrojov“.
Ide o prvú známu publikáciu, ktorá globálne analyzuje to, ako môžu rôzne zainteresované strany vrátane orgánov činných v trestnom konaní, občianskej spoločnosti, podnikov a akademickej obce využívať technológie na dosiahnutie pokroku v boji proti zločinu obchodovania s ľuďmi. Publikácia obsahuje prehľad technologických nástrojov a iniciatív vyvinutých na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v rôznych formách na území členských štátov OBSE i mimo nich. Skúma tiež spôsoby, akými bývajú technológie zneužívané na uľahčenie obchodovania s ľuďmi. Súčasťou tejto publikácie je i súbor odporúčaní pre vlády a organizácie financujúce technologické projekty, ako najlepšie využiť potenciál technologických riešení v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy