Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Aktuality


:


Zvyšovanie odbornosti príslušníkov zahraničnej jednotky Policajného zboru
24. 05. 2017

V súlade s úlohou 2.2.a) Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018, ktorý tvorí súčasť Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 schváleného vládou Slovenskej republiky 4. februára 2015 uznesením č. 52/2015, sa realizujú školenia pre...

Stratégia Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi priniesla ďalšie konkrétne riešenie
24. 05. 2017

V spoločnej snahe Európskej únie na potláčanie obchodovania s ľuďmi prináša Stratégia Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi ďalšie konkrétne riešenie. Ide o oblasť identifikácie, ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zavedenie národného a transnárodného referenčného mechanizmu,...

Zvyšovanie odbornosti príslušníkov zahraničnej jednotky Policajného zboru
24. 05. 2017

V súlade s úlohou 2.2.a) Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018, ktorý tvorí súčasť Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 schváleného vládou Slovenskej republiky 4. februára 2015 uznesením č. 52/2015, sa realizujú školenia pre...

Do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bolo v roku 2016 zaradených 21 osôb
17. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje pomoc a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu. Starostlivosť o obete v roku 2016 poskytovali  dve mimovládne organizácie a jedna medzinárodná organizácia. Zo štatistík spracovaných Informačným...

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ na stretnutí platformy národných spravodajcov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi
23. 12. 2016

V dňoch 5.-6. decembra 2016 sa v Bruseli konalo stretnutie pravidelného pracovného výboru Európskej komisie - Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi úlohy týchto mechanizmov patria vykonávanie...

Európska komisia vydala správy o opatreniach členských štátov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
13. 12. 2016

Európska komisia dňa 2.12.2016 prijala dve správy o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi a na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Tieto správy reflektujú na požiadavku článku 23(1) a 23(2) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z  5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi...

„Žili šťastne až naveky?" - v Rige sa konala záverečná konferencia k projektu HESTIA o účelových sobášoch
28. 11. 2016

Prvá výskumná správa v oblasti nútených a účelových sobášov a definovanie pojmu účelový sobáš s prvkami vykorisťovania, to sú len niektoré zo záverov konferencie v rámci projektu HESTIA -  Prevencia obchodovania s ľuďmi a účelových sobášov: multidisciplinárne...

Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi
18. 10. 2016

Novodobé otroctvo predstavuje vážny problém, len sa o ňom stále  dostatočne nehovorí. Slovenská republika nepredstavuje v tomto prípade výnimku. Málokto vie aj to, že viac ako tretina mladých ľudí, ktorí patria medzi najviac ohrozenú rizikovú skupinu pre obchodníkov s ľuďmi,...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy