Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2018, Utorok
 

Aktuality


:


Vyzvanie na národný projekt - ZLEPŠENIE DIGITÁLNYCH SLUŽIEB VO VEREJNEJ SPRÁVE PROSTREDNÍCTVOM BEHAVIORÁLNYCH INOVÁCIÍ
27. 09. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 27. septembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE DIGITÁLNYCH SLUŽIEB VO VEREJNEJ SPRÁVE PROSTREDNÍCTVOM BEHAVIORÁLNYCH INOVÁCIÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-10.

Zamestnanci MV SR napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľudom v núdzi
21. 09. 2018

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej ulici sa v sobotu 15. septembra konal Dobrý trh, na ktorom sa opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré...

Oznam o ukončení možnosti predkladania ŽoNFP týkajúci sa konkrétnych výziev
20. 09. 2018

V nadväznosti na oznámenie na webovom sídle operačného programu Efektívna verejná správa zo dňa 3.8.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na...

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa
20. 09. 2018

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom...

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
14. 09. 2018

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd –...

Vyzvanie na národný projekt - ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1
06. 09. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. septembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1  s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-SC2.2-2018-9.

Oznam o 13. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS
05. 09. 2018

V stredu 26. septembra sa uskutoční 13. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informovanie o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v ...

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV
03. 09. 2018

V pondelok 24. septembra 2018 sa uskutoční desiate zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Predkladatelia komisii predložili na schválenie sedem reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Kancelária Najvyššieho súdu SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 banner

Kvalita verejnej správy - Nástroje pre odborníkov (PDF, 8 MB)

banner - ppt seminare (ZIP, 13 MB)