Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2018, Utorok
 

Aktuality


:


Vyzvanie na národný projekt - MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
15. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. júna 2018 vyzvanie na národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-3.

Verejná výzva na partnera národného projektu Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike - APZ
06. 06. 2018

Žiadateľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave v rámci prípravy národného projektu s názvom „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ zverejnil dňa 05. júna 2018 na svojom webovom sídle verejnú výzvu na výber partnera...

Vyzvanie na národný projekt - VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ
05. 06. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 05. júna 2018 vyzvanie na národný projekt: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-5.

Do tímu OP EVS hľadáme posily
31. 05. 2018

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších päť zámerov národných projektov
30. 05. 2018

Ďalších päť zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom májovom zasadnutí. Odobrené sú tak zámery projektov napríklad z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre MNO prišlo 101 žiadostí o NFP
30. 05. 2018

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) bolo doručených 101 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Žiadosti prišli v sume 19 071 685 eur. Druhé kolo bolo otvorené pre dve výzvy, v ktorých na projekty...

Operačný program Efektívna verejná správa spúšťa svoju novú webovú stránku www.reformuj.sk
22. 05. 2018

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude odteraz fungovať na svojom novom webe www.reformuj.sk. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra SR, doménu www.minv.sk tak doteraz využíval aj operačný program. Nový web je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú...

Oznam o 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS
19. 04. 2018

Vo štvrtok 24. mája 2018 sa uskutoční 12. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní OP EVS. Schvaľovať sa však budú aj nové verzie štatútu MV ako...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 banner

Kvalita verejnej správy - Nástroje pre odborníkov (PDF, 8 MB)

banner - ppt seminare (ZIP, 13 MB)