Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

Aktuality

31.08.2020

Pokyn Okresného úradu Žilina na zabezpečenie organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021 (PDF, 566 kB)

30.6.2020

Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách (PDF, 262 kB)

30. 4. 2020

Kontaktné údaje karanténneho zariadenia pre zabezpečenie ochrany verejného zdravia pri prevádzke diagnostických centier  počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (PDF, 37 kB)

22. 4. 2020

Usmernenie Okresného úradu Žilina, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti diagnostických centier a liečebno-výchovného zariadenia (PDF, 1 MB)

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva (PDF, 115 kB)

Odporúčanie k zamestnanosti v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina (PDF, 781 kB)

 

30. 3. 2020

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 odporúčame pravidelne sledovať webové sídlo MŠVVaŠ SR v časti „Usmernenia k šíreniu koronavírusu“  

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/ a webové sídlo portálu ucimenadialku.sk www.ucimenadialku.sk

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SRč. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 03. 2020 (PDF, 180 kB)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

 

12. 3. 2020

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 (PDF, 227 kB)

 

10.2.2020

Úspech žiakov Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča – víťazstvo vo výtvarnej súťaži profesora Karola Ondreičku v kategórii Maskot slovenského paralympijského tímu Tokio 2020. (PDF, 293 kB)


8.1.2020

Morálne oceňovanie v rezorte školstva – medaila sv. Gorazda

Sprievodný list (DOC, 129 kB)                     
Smernica morálne oceňovanie (DOC, 34 kB)  
Formulár (DOC, 54 kB)       
Návrhy - Deň učiteľov (XLSX, 11 kB)     


5.11.2019
Pozvánka na stretnutie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. (PDF, 100 kB)


29.10.2019
Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v Žilinskom kraji pre školský rok 2020/2021. (PDF, 135 kB)


1.7.2019

Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách (PDF, 322 kB)


11.3.2019
Deň otvorených dverí: Základná škola internátna pre žiakov s narušemou komunikačnou schopnosťou, Jamník 62. (PDF, 173 kB)


20.12.2018

Oceňovanie učiteľov v roku 2019  - sv. Gorazd
(DOC, 129 kB)Prílohy:
Smernica morálne oceňovanie (DOC, 33 kB)

Formulár2019 (DOC, 54 kB) 

Oceňovanie učiteľov v roku 2019 - tabuľka (XLSX, 11 kB)


18.12.2018

Hodnotiaca správa dvanásteho ročníka kampane Červené stužky. (PDF, 2 MB)


29.11.2018

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča, získala 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Chutné maľovanie“ (PDF, 746 kB)

Prezentácia (PDF, 3 MB)


8.11.2018

Pozvánka na stretnutie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. (PDF, 168 kB)

Plagát (PDF, 123 kB)

29.10.2018

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020 (PDF, 138 kB)

29.6.2018

Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách (PDF, 421 kB)


10.5.2018

Úspech z reprezentácie Slovenskej republiky v Petrohrade      Foto (PDF, 3 MB)  

V dňoch 22. – 27. apríla 2018  sa v ruskom Petrohrade konal európsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategórii 16 - 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci z Bytče.
Žiaci Spojenej školy internátnej Bytča spolu so študentmi Gymnázia Bytča reprezentovali v Petrohrade svoje školy a zriaďovateľov – Okresný úrad Žilina, odbor školstva a VÚC Žilina.
Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a Ázie. Spojenú školu internátnu Bytča reprezentovalo šesť  hráčov: Jaroslav Rác, Branislav Sládeček, Jakub Štrkáč, Erik Baláž, Štefan Biznár, Michal Štrkáč a Gymnázium Bytča reprezentovali štyria hráči. Za najlepšieho hráča tímu Slovenska  bol vyhlásený Michal Štrkáč.
V zaraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny, do skupiny  A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na 3. mieste, čo považujeme v rámci európsko-ázijskej konkurencie za mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo trénerské vedenie Miroslava Kurinského (vychovávateľ SŠI Bytča) a Mgr. Jozefa Švrhovného (učiteľ Gymnázia Bytča), ale najmä športový výkon a  športové správanie hráčov celého slovenského  tímu.
Za reprezentáciu a dosiahnuté umiestnenie športovcom a ich trénerom ďakujeme a ku krásnemu umiestneniu im BLAHOŽELÁME!   

 Foto (PDF, 3 MB)    pdf


24.4.2018
Zber údajov o AU pre žiakov so ZZ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR“) môže prideliť z kapitoly MŠVVaŠ SR a z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na AU sa predkladá na školský rok 2018/2019 prostredníctvom samostatnej webovej aplikácie, ktorá bude pre školy prístupná dňa 10. 05. 2018 na internetovej adrese http://www.vykazy.sk (odkaz „Zber údajov o asistentoch učiteľa“). Súčasťou aplikácie sú informácie k zberu údajov, spôsobu ich zadávania a spracovania a pomocné materiály. 


11.4.2018

Pozvánka na 12. medzinárodnú konferenciu organizovanú pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej. (PDF, 367 kB)


3.4.2018

Správa z medzinárodnej konferencie Youth Forum 2018 vo Viedni. (PDF, 588 kB)


22.2.2018

Pozvánka na metodické stretnutie školských špeciálnych pedagógov v Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo


19.2.2018

Pozvánka na Deň otvorených dverí  v Elokovanom pracovisku, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasti Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42 (PDF, 7 MB)


3.1.2018

Vyhodnocovacia správa - 11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky (PDF, 921 kB)

Anketa – Červené stužky 2017 (PDF, 137 kB)


13.3.2017
Vyhodnotenie 10. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky 2016“ (PDF, 449 kB)


21.11.2016
Pozvánka na stretnutie pri príležitosti „Svetového dňa boja proti AIDS“, ktoré sa bude konať dňa 1. decembra 2016 v Mestskom úrade v Žiline. (PDF, 358 kB)


28.10.2016
Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie - informácia o vydaní (PDF, 180 kB)


24.10.2016
MŠVVaŠ SR, Odbor správy rezortných údajov upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.


31.8.2016
Inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s účinnosťou od 1. septembra 2016 (PDF, 376 kB)


Oznámenie o schválení vzdelávacích programov učebných a študijných odborov pre žiakov so ZZ (PDF, 472 kB)


K prevencii a extrémizmu a radikalizmu (PDF, 453 kB)


 Schválenie Dodatku č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá (PDF, 130 kB)


30.6.2016
Voľné miesta pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v školskom roku 2016/2017. (PDF, 210 kB)


3.6.2016
Pozvánka na výstavu prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja „Slnko v duši“, ktorú si možno pozrieť od 14. 6. 2016 do 26. 8. 2016  v Krajskej knižnici, Ul. A. Bernoláka 47, Žilina. (PDF, 69 kB)


10.3.2016

Celoslovenská výtvarná súťaž vyhlasuje Nadácia Televízie JOJ. (PDF, 473 kB)


2.3.2016
Vedec roka SR 2015

 

1. februára 2016 bola vyhlásená súťaž Vedec roka SR 2015. Viac informácií o výzve, Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.
Podrobnejšie na  http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973     
Prosíme Vás týmto o zasielanie nominácií v jednotlivých kategóriách súťaže, ktoré sú:
• Vedec roka SR
• Vedkyňa roka SR
• Osobnosť roka v oblasti technológií
• Osobnosť roka v programoch EÚ
• Mladá osobnosť vedy
Návrhy na ocenenie je možné posielať už len do 11. marca 2016 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.


9.2.2016
Pozvánka na odbornú konferenciu „Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou", ktorá sa bude konať dňa 09.03.2016, v budove MÚ Žilina. (PDF, 167 kB) [pdf, 163kb]


5.2.2016
Informácia  o zmenách v § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - list MŠVVaŠ SR č. 2016-8525/1349:1-100A (PDF, 1 MB)  [pdf,958kB]


2.2.2016
Pozvánka na konferenciu „Asistent učiteľa v praxi“, ktorá sa bude konať 10.2.2016 v Žiline (PDF, 258 kB). [pdf,258kB]


16.12.2015
Hodnotiaca správa 9. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky
(PDF, 494 kB)
Pozvánky na  Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline (PDF, 328 kB)[pdf,166kB]


29.7.2015
Oznámenie o vydaní dodatkov k štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu. (PDF, 607 kB) [pdf, 217kB]


30.6.2015
Harmonogram tvorby inovovaného školského vzdelávacieho programu pre gymnáziá (PDF, 524 kB) [pdf, 217kB]


16.6.2015
Cestovanie železničnou dopravou (PDF, 197 kB).  [pdf, 193kB]


2.6.2015
Prečo je klimatická zmena dôležitá pre učiteľov – a ešte viac pre žiakov (PDF, 283 kB)


27.2.2015
Rok Ľudovíta Štúra 2015. (PDF, 149 kB) [pdf, 150 kB]  


16.5.2013
Výročná správa KŠÚ ZA za rok 2012 (PDF, 1 MB)[pdf, 1,2MB]


 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)