Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Akcia v doprave v okrese Dunajská Streda

Trnava, 21. 09. 2017

Polícia vykonala včera (19.9.) v okrese Dunajská Streda akciu v doprave zameranú na kontrolu dodržiavania rýchlosti, dodržiavania zákazu vedenia vozidiel po požití alkoholu alebo iných návykových látok, kontrolu spôsobu jazdy a telefonovania.

Do akcie bolo velených 42 policajtov služby dopravnej,  poriadkovej a železničnej polície. Počas štyroch hodín odhalili 63 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. V polovici prípadov (32 priestupkov) vodiči prekročili maximálnu povolenú rýchlosť, v 5 prípadoch boli prichytení pri telefonovaní. Po 2 priestupky sa dopustil vodiči tým, že nesprávne predchádzali, jazdili nesprávnym spôsobom, nepoužívali ustanovené osvetlenie, jazdili na autách v zlom technickom stave a neboli pripútaní. Všetky vykonané dychové skúšky na alkohol boli negatívne.

V 9 prípadoch vybavili policajti priestupcov napomenutím, ostatných riešili v blokovom konaní.  Polícia apeluje na vodičov,

 

Autor: Ing. Martina Kredatusová
Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Trnave
Telefón 0961 10 2113