Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Staň sa policajtom v Senici

Trnava, 19. 02. 2016

 

Na základných útvaroch Policajného zboru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sú voľné tabuľkové miesta policajtov. Z uvedeného dôvodu oslovujeme občanov, ktorí majú o prácu v polícii záujem, aby zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici

Moyzesova 1, 905 01 Senica

 

 

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk  a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

 

plk. Mgr. Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici