Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Vyhlásenie výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1
31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudksé zdorje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK...

Oznámenie termínu uzavretia 3. a 5. hodnotiaceho kola výziev zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK
31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí termínu 3. a 5. hodnotiaceho kola, a to na 25. októbra 2018. Termín uzavretia 3. a 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o...

Operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA podporí vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti
27. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporí vzdelávanie zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí“ financovaný z Európskeho...

Vyzvanie na národný projekt - ZAVÁDZANIE A PODPORA MANAŽÉRSTVA KVALITY V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY
21. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. augusta 2018 vyzvanie na národný projekt ZAVÁDZANIE A PODPORA MANAŽÉRSTVA KVALITY V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-8.

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
17. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola, a to na 14. septembra 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o...

Zmena č. 1 výzvy zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory
09. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 9.8.2018. Zmena č. 1 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na...

Vyzvanie na národný projekt - EFEKTÍVNE ŠTÁTNE HMOTNÉ REZERVY PRE BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽSTVA SR
08. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. augusta 2018 vyzvanie na národný projekt EFEKTÍVNE ŠTÁTNE HMOTNÉ REZERVY PRE BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽSTVA SR s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2018-7.

Presun uzatvorenia III. hodnotiaceho kola
03. 08. 2018

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že s ...