Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Vznikne centrum výskumu v oblasti bezpečnosti

01. 10. 2015

chromatografMáme príležitosť stať sa lídrom v oblasti vývoja a výskumu vnútornej bezpečnosti a civilnej ochrany. Bezpečnostné riziká súvisiace s klimatickými zmenami v podobe prírodných katastrof, ale aj potenciálne ničivé priemyselné havárie a následky organizovaného zločinu nútia štáty hľadať nové a inovatívne riešenia na ochranu ľudí, ich majetku, kritickej a ekonomickej infraštruktúry a životného prostredia. Preto sa ministerstvo vnútra snaží zapojiť vedeckých pracovníkov a výskumníkov ale aj partnerov z priemyslu do zvyšovania bezpečnosti na Slovensku a pripravuje vybudovanie Národného centra výskumu a inovácií v oblasti vnútornej bezpečnosti.

Rezort vnútra spolupracuje s vedcami na zvýšení bezpečnosti krajiny

Unikátnym spôsobom prepojiť štát, akademické, výskumné a produkčné kapacity sa podarilo ministerstvu vnútra, ktoré uspelo so zámerom venovať sa dlhodobému strategickému výskumu a vývoju v oblasti vnútornej bezpečnosti. „Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany našich občanov tak, aby zodpovedala súčasným hrozbám 21. storočia, musíme preukázať schopnosť inovovať preventívne a  intervenčné postupy, prinášať efektívnejšie riešenia a využívať pre manažment rizík potenciál nových technológií,“ povedal Robert Kaliňák, minister vnútra. Potrebu investovať do výskumu rizík a vývoja bezpečnostných riešení a systémov potvrdili členovia monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie. Schválený projektový zámer s aktivitami za približne 40 miliónov Eur pochádza z dielne rezortu vnútra, ktoré ho pripravilo v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, viacerými univerzitami, vedeckými pracoviskami, vývojármi technológií a ďalšími partnermi.

Špičkové simulátory dokážu napodobniť krízové situácie 

Súčasťou projektu je aj vybudovanie špecializovaného výskumného centra, ktoré bude veľkým prínosom v boji proti negatívnym dôsledkom mimoriadnych a nežiadúcich udalostí na životy a majetok ľudí, komunitnú a ekonomickú infraštruktúru krajiny a aj na naše životné prostredie. Moderné laboratóriá budú doplnené o simulačné zariadenia a technológie. Vďaka ich schopnosti vytvárať situácie identické s reálnymi podmienkami  umožnia testovanie a vývoj nových technológií, postupov a riešení. Tieto simulátory dokážu verne napodobniť rôzne typy krízových situácií, ktorým v reálnom živote čelíme alebo sú potenciálnymi hrozbami. V takomto prostredí s pomocou výskumných a záchranných tímov potom dokážeme spoločne vyvíjať nové riešenia šité na mieru konkrétnym rizikám“, vysvetlila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra.

Záchranári budú lepšie pripravení na pomoc v horách

Ľudia žijúci v horských oblastiach sú často ohrozovaní extrémnym počasím ako sú prívalové dažde, víchrice a zosuvy pôdy. Dnes však záchranári nemajú možnosť simulovať krízové situácie v extrémnom horskom prostredí. Vytvorením unikátneho experimentálneho laboratória pre modelovanie a simuláciu požiarov, povodní, lavín a inýhc potenciálne nebezpečných udalostí v horskom prostredí   sa zdokonalí pripravenosť záchranárov a zlepší sa kvalita pomoci a záchrany postihnutým osobám v extrémnom a vysokohorskom teréne.

Inovácie pomôžu aj vyšetrovaniu trestných činov  

Posilňovanie bezpečnosti osôb a ochrany majetku vyžaduje neustále vylepšovanie kriminalistických nástrojov. Rezort vnútra bude v rámci projektu spolupracovať s vedcami aj na výskume materiálov, výskume v oblasti informačno-technologických prostriedkov a výskume v oblasti biomedicíny a biotechnológií. Cieľom je prinášať nové postupy, technológie a prostriedky, ktoré zlepšia vyšetrovanie a odhaľovanie trestnej činnosti a dopomôžu tak k bezpečnejšiemu Slovensku.