Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Oznam o zmene termínu uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Bratislava, 14. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že zmenilo termín uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít na 26. júna 2020.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy