Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Zverejnenie vzorovej dokumentácie k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce

Bratislava, 21. 07. 2021

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len "SO pre OP ĽZ") informuje žiadateľov/prijímateľov v rámci prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje o vydaní nezáväznej vzorovej dokumentácie odporúčacieho charakteru k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce, menovite:

  • podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska s vyhodnocovaním v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
  • zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Vzorová dokumentácia, vrátanie príloh je zverejnená na webovom sídle SO pre OP ĽZ https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty v časti Verejné obstarávanie.