Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Aktuálne informácie

Oznámenia pre zapojených užívateľov

Nové Informácia o zmene termínu realizácie hlavnej aktivity projektu a účinnosti zmlúv o spolupráci - do 15.10.2021

Na základe schválenia žiadosti o zmenu Projektu zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 5 a 6, došlo k zmene termínu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, a to zo 17.5.2021 na 15.10.2021. 

Nový termín ukončenia realizácie hlavnej aktivity Projektu je 15.10.2021, pričom do tohto termínu sú platné a účinné aj zmluvy o spolupráci uzavreté v rámci národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+: 312051ARB1. Zapojení užívatelia boli o tejto zmene informovaní. 


Informácia o termíne ukončenia hlavnej aktivity projektu - do 17.5.2021

V rámci realizácie Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+: 312051ARB1 (ďalej len „projekt“) došlo na základe akceptácie menej významnej zmeny Projektu zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 5 a 6 k zmene termínu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, a to z 31.03.2021 na 17.05.2021. Nový termín ukončenia realizácie hlavnej aktivity Projektu je 17.05.2021. V súlade s čl. 3 zmluvy o spolupráci, sú zmluvy o spolupráci zapojených užívateľov uzavreté v rámci Projektu platné a účinné do tohto termínu (t. j. do 17.05.2021). Táto skutočnosť bola zapojeným užívateľom oznámená v decembri 2020.

Novinky v projekte

26.05.2021: Dokumenty pre užívateľov Bola zverejnená 2. aktualizácia Sprievodcu pre zapojených užívateľov (PDF, 1 MB) a 4. aktualizácia Prílohy č.2 Sprievodcu: Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície TA COVID (PDF, 658 kB). Obe aktualizované verzie sú účinné od 27.5.2021; nové verzie sú zverejnené tu.

01.04.2021: V rámci aktivít projektu sme spustili informačnú kampaň s názvom „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“, ktorej cieľom je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie. Kampaň pozostáva zo série krátkych videí, v ktorých vystupujú zástupcovia rôznych profesií a zdieľajú svoju skúsenosť s očkovaním a samotným priebehom. Viac tu.  

31.03.2021: Regionálny koordinátor projektu NP COVID MRK Mirko Balog je autorom a režisérom videa, ktoré vás prevedie jednotlivými krokmi pri registrácii na očkovanie. Inštruktážne video je k dispozícii v slovenčine aj v rómčine.

24.03.2021: Pracovné príležitosti Hľadáme po dvoch regionálnych koordinátorov do miest Nitra, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves. Viac tu.

03.03.2021: Materiály na stiahnutie Pripravili sme stručný prehľad toho, čo treba dodržiavať od 3. marca 2021, nájdete tu (PDF, 5 MB)

06.02.2021: Materiály na stiahnutie Zverejnili sme grafické spracovanie postupov v krízových situáciách, v časti Metodické usmernenia a postupy

03.02.2021: Pracovné príležitosti Zverejnili sme výberové konania na 4 pracovné pozície. Viac tu.

21.01.2021: Materiály na stiahnutie K dispozícii je nové číslo newslettra o celoplošnom skríningovom testovaní a zmenách od 27. januára 2021: COVID-19 v kocke: Newsletter č.3 (PDF, 2 MB)

21.01.2021: Dokumenty pre užívateľov Bola zverejnená 3. aktualizovaná verzia Postupu pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu); nová verzia s prílohami je na tejto stránke.